Ord er som arsenik

En enkelt dråbe mærkes ikke, men vedvarende dryp er giftige

Det var den tyske sprogforsker Victor Klemperer der i sin bog om nazismens sprog, LTI (Lingua Tertii Imperii) brugte dette billede som illustration af hvor meget sproget kan manipulere. 

Den sproglige arsenik i den danske debat har journalist, retoriker og kommunikationsrådgivet Knud Lindholm Lau beskrevet i bogen ” Bare fordi at – sprog og forestillinger i udlændingedebatten”. 

Veloplagt og ind imellem også provokerende gør han opmærksom på de skred i sproget som kan være med til at forgifte omtalen af flygtninge og indvandrere. Lindholm Lau har mange eksempler helt fra de strafbare og åbenlyst urimelige ytringer til den lille næsten ubetydelige drejning i sproget. 

Overvejelser og diskussion af det sprog som anvendes i debatten – og det hvad enten det er på de sociale medier, i pressen eller for den sags skyld fra Folketingets talerstol – er vigtig. Men den er også svær. Kan den fremme en form for selvcensur, må man ikke længere sige hvad man ser, er der eksakt viden som skal holdes skjult? 

Det var Knud Lindholm Lau der for ni år siden udgav Victor Klemperers bog ”LTI” på dansk. Næsten 75 år efter den oprindelige udgivelse i Tyskland! Og det er så også med Klemperers bog som inspiration at Lindholm Lau satte sig for at samle og analysere indlæg i den danske flygtninge- og indvandrerdebat. 

Du kan møde Knud Lindholm Lau
Torsdag den 7. marts kl. 14
”Bethesda”, Rømersgade 17, 1362 København K 

VELKOMMEN, gerne med ledsager!

TILMELDING HER