Generalforsamling 2018

Foto: Finn Hillmose

Næstformanden Peter Hertz ledede generalforsamlingen. Foto: Finn Hillmose

Dirigent: Generalforsamlingen valgte Peter Kay som dirigent. Næstformanden Peter Hertz ledede generalforsamlingen denne gang, da formanden Nikolaj Ifversen, desværre var sygemeldt på grund af lungebetændelse og oveni havde mistet stemmen.

Døde: Peter Hertz mindedes de medlemmer, som er gået bort i årets løb: Bent Johansen, Helge Aarrebo Møller, Ove Sten Rasmussen og Piet van Deurs.

Beretning:
”Journalisternes Veteranklub tæller en stor, levende og interesseret og debatvillig medlemsskare”, indledte Peter Hertz beretningen og oplyste, at klubben i årets løb har holdt 16 velbesøgte møder, en sommerudflugt og en julefrokost. ”Ovenikøbet lykkedes det os at lokke jer ud af huset seks gange. I en tid, hvor man taler om, at foreningslivet har det hårdt i konkurrencen med de sociale medier, er det meget godt klaret af en samling veteraner.”

I dag har klubben ca. 335 medlemmer – cirka samme antal som sidste år – der både tæller tilgang og afgang. ”Det er et antal, vi kan være stolte af, ” sagde Peter Hertz og fortsatte: ”Det er ikke sikkert, vi skal være mange flere, men bestyrelsen vil alligevel fortsat satse på rekruttering via kreds 1, hvor Mette Eeg, koordinator for Kreds 1 og Veteranklubben i Journalistforbundet, har styr på de medlemmer, der når skelsår og alder (60 år), så vi kan give dem tilbud om medlemskab. I kan også være med til at styrke foreningen og gøre andre glade ved bl.a. at tage dem med som gæster, så de kan prøve vores aktiviteter og oplevelser. Måske kunne de derefter tænke sig at blive en del af vores fællesskab og træffe nye og tidligere kolleger.”

På bestyrelsens vegne sagde næstformanden, at den også fremefter vil gøre alt for at sikre aktuelle og interessante foredragsholdere og begivenheder.

”Et andet punkt, der ligger bestyrelsen på sinde, er rejserne. Gennem mange år har foreningen haft stor succes med to rejser om året. De seneste to år har billedet ændret sig. Antallet af medlemmer, der melder sig, er gået ned. Senest måtte en rejse – til Harzen – helt aflyses, fordi der ved fristens udløb ikke var deltagere nok.

Når jeg kommer ind på emnet her, er det fordi bestyrelsen er lidt i vildrede. Skyldes problemerne med deltagerantallet, at vi vælger de forkerte mål? Er rejserne for dyre? Eller er der bare en generel afmatning?”

Herefter oplyste Peter Hertz, at efter aftale med dirigenten, kunne medlemmer i slutningen af generalforsamlingen komme med kommentarer og senere også skriftlige forslag om bedre rejser.

Tak: På vegne af bestyrelsen takkede Peter Hertz Kreds 1 og formanden Frederik Juel for både fremragende samarbejde og ikke mindst for en årlig økonomisk håndsrækning. Finn Hillmose fik stor tak, fordi han efter nogen betænkningstid har indvilget i et fortsat samarbejde med sin uvurderlige hjælp i arbejdet omkring foreningens hjemmeside. Endelig lød der tak til Mette Eeg, der trods sit store arbejdspres i forbund og kreds 1 har afset til at assistere Veteranklubben. Bestyrelsesmedlem og kasserer Annette Hartung blev sammen med Erik Schnettler takket for arbejdsindsatsen med teaterkredsen og John Høst Schmidt fik tak for sit hverv som bilagskontrollant.

Samtidig blev det oplyst, at sommerudflugten i år finder sted tirsdag den 12. juni og går til Roskilde med besøg på blandt andet på museet under Sct. Hans Hospital.

Regnskabet: Kasserer Annette Hartung gjorde rede for økonomien og oplyste, at klubben i 2017 havde et overskud på 21.000 kr. Fem arrangementer ud af huset betyder noget positivt. I 2016 var der et underskud på 25.000 kr. med 21 arrangementer. Julefrokosten blev 5.000 kr. billigere end beregnet. Endvidere oplyste hun, at det er svært at lægge et budget, da man ikke på forhånd ved, hvilke aktiviteter der kommer. Mange arrangementer er nemlig aktuelle. Annette oplyste, at klubben i dag tæller 335 medlemmer, men at 32 har ikke betalt kontingent. Desuden er det aftalt med Mette Eeg, Kreds 1, at der sendes reminder til medlemmer af Kreds 1 over 67 år, om at klubben findes, og at de kan blive medlemmer. I forvejen sendes der ud til 60-årige medlemmer. I 2018 er der indmeldt 3 nye medlemmer, 9 medlemmer er udmeldt. Rejsekassen har sit eget regnskab, uafhængigt af klubben. Årets rejser gav et lille overskud på ca. 3.000 kr.

Kontingentet blev fastsat uændret til 200 kr. 

Formanden Nikolaj Ifversen blev genvalgt.

Formanden Nikolaj Ifversen blev genvalgt.

Valg: Formanden Nikolaj Ifversen blev genvalgt. Det blev bestyrelsesmedlemmerne Annette Hartung og Peter Hertz også. Niels Peter Arskog blev valgt som ny bilagskontrollant i stedet for John Høst Schmidt, der ikke ønskede genvalg. Kaj Spangenberg blev genvalgt som suppleant for bilagskontrollanten. 

Teaterkredsen: Annette Hartung oplyste, at arbejdet med at fordele billetter var lettet væsentligt ved at billetterne nu udbydes elektronisk og der spares dyr porto. Til de forskellige forestillinger er der gennemsnitligt 20-30 deltagere. Forestillingen i Grønnegårdsteatret trækker over dobbelt så mange med omkring 80-90 deltagere. Annette redegjorde for aktiviteterne i teaterkredsen. Der er allerede udbudt 11 forestillinger i år. Sidste år var der udbudt 17 forestillinger. Erik Schnettler er en ivrig aktør i den forbindelse, og Annette takkede for hans store indsats.

 

Annika Winther vil ned til sol og varme.

Annika Winther vil ned til sol og varme. Foto: Peter Høvring.

 

Jonna Gade rejserne bliver udbudt alt for sent.

Jonna Gade rejserne bliver udbudt alt for sent. Foto: Peter Høvring.

Forslag fra salen om rejser: Der kom en række forslag og idéer til rejser: Jonna Gade mente, at rejsemål bør være mere interessante. I øvrigt mente hun også, at rejserne skal udsendes langt tidligere. John Høst Schmidt havde Malta som nyt forslag. Elon Cohn efterlyste eksotiske og spændende rejsemål. Niels Peter Arskog mente, at rejserne generelt er for dyre. Bodil Kofoed medgav, at det kan være svært at få det hele til at gå op i ”en højere enhed” og opfordrede medlemmerne til at komme med skriftlige forslag. Annika Winther var generelt godt tilfreds med de rejsemål, hun havde været med på. ”Men

Jonna Gade rejserne bliver udbudt alt for sent.

Jonna Gade rejserne bliver udbudt alt for sent. Foto: Peter Høvring.

Harzen var en fuser. Vi trænger til at komme sydpå til sol og varme”. Finn Hillmose påpegede, at en stor del af rejserne for ham handler om hygge og samvær, hvor medlemmerne har det sjovt sammen. Terkel Spangsbo foreslog Gotland, som nyt og eksotisk rejsemål og gerne i samarbejde med fx Foreningen Norden eller andre foreninger. Jørgen Falck foretrak rejser, som handler om journalisters forhold – rejsemål hvor arbejdet relaterer til vores eget fag. Merete Friis foreslog at der sendes spørgeskema ud for at høre, hvad medlemmerne finder interessant og spændende.

Endelig blev der stillet spørgsmål fra Ole Kjær Madsen, som utrætteligt endnu engang foreslog, at medlemmer på møde bærer navneskilt.

Eventuelt: Ingen bemærkninger