Kategoriarkiv: Arrangementer 2019

Kinas bløde magt er svær at modstå

Foto: Peter Høvring

Flemming Ytzen har adskillige gange været i Kina – og han øser gerne af sin store viden. Fotos på denne side: Peter Høvring

Har Kina ”røde lejesvende” i Danmark til at propagandere for sit verdenssyn? spurgte Flemming Ytzen, Politikens mangeårige Østasien-medarbejder og i dag klummeskribent på samme avis, ved et velbesøgt møde 4. februar.

Flemming Ytzens svar var, at det behøver Kina overhovedet ikke!

Fremtrædende danske politikere har nemlig udtrykt en næsegrus beundring for Kinas udvikling, som ingen røde lejesvende kan matche: Fra Poul Hartlings samtaler med Mao ”på højt intellektuelt plan” over Per Stig Møllers ønske om at få mere inspiration fra Kina og Lene Espersens ”vi ønsker mere af Kina, ikke mindre” til Niels Helveg Petersen, Uffe Ellemann Jensen og Anders Fogh Rasmussen, ja selv Lars Løkke Rasmussen, der alle efter tur har hyldet de enorme fremskridt i ”Riget i midten”.

Foto: Peter Høvring

Der blev virkelig lyttet til analyserne af politik og kultur i dagens Kina.

Men for ret at forstå Kina skal man 2.500 år tilbage. Til Confucius som gav navn til en samfundsfilosofi, der sætter sit præg på politik og dagligliv i Kina den dag i dag: Respekt for den herskende orden, lydighed mod den, der står over én i hierarkiet, retsind, harmoni og samvittighedsfuldhed.

Mange af de kinesiske propagandaplakater udtrykker disse ældgamle confucianske idealer, og hverken Maos kulturrevolution eller det nuværende kommunistisk styrede statskapitalistiske system har kunnet udrydde dem.

Sammen med de kinesiske lederes dygtige anvendelse af ”blød magt” i modsætning til vold og militært pres har det forrykket magtbalancen i Kinas favør og det i takt med, at den vestlige model er udfordret af fænomener som Trump, Brexit, voksende nationalisme og europæisk splittelse.

Foto: Peter Høvring

Bent Paulsens billeder fra et Kina i Kulturrevolutionens tegn var et fint supplement til Flemming Ytzens fortællinger.

Det er kun et spørgsmål om tid, før Kinas økonomi er større end USA’s, fastslog Flemming Ytzen. Alle økonomer er enige på det punkt, og nogle forudsiger, at det allerede sker i 2030, målt på valutakurser.

Et af beviserne på den enorme omvæltning er den kendsgerning, at Kina i løbet af de seneste 40 år har fået verdens største middelklasse og, som Kishore Mabubahni har udtrykt det: 800 millioner mennesker er på den korte tid løftet ud af fattigdom.

Formand Mao ville græde, hvis han så det kapitalistiske Kina i dag. Alt det, han kæmpede imod, er kommet ind ad bagdøren efter hans død i 1976, mente Flemming Ytzen. Men det kinesiske samfund kører roligt derudad og kan formentlig blive ved, forudsat at omverdenen ikke føler sig så truet, at det kommer til en storkonflikt.

Flemming Ytzen meget spændende foredrag blev fint suppleret med at vort medlem, tidligere TV-fotograf Bent Paulsen havde taget en stak billeder med til en lille udstilling fra en gang han ledsagede daværende udenrigsminister K.B. Andersen på et officielt besøg til Kina.

Om vort gamle land
”udkantssverige”

 

Med mange PowerPoint-illustrationer fortalte Kaj om de mange opgør med svenskerne. Foto: Finn Hillmose.

Ingen anden nation har Danmark været så meget i krig med som med Sverige. Og alligevel kalder vi det gerne vort broderfolk. Det var da også med kærlighed i stemmen at vores medlem Kaj Spangenberg levende beskrev knap 400 års skånelands historie; og skånelandene vil sige Skåne, Halland og Blekinge samt Bornholm.  

1658 var et sorgens år i Danmark. I en ekstrem kold januar lykkes det den svenske kong Karl 10. Gustav at marchere over det isbelagte Storebælt og videre op mod København. Den 26. februar blev der indgået fred – og prisen for Danmark var altså blandt andet afgivelse af skånelandene.  

Med mange PowerPoint-illustrationer fortalte Kaj om de mange opgør med svenskerne og om svenskernes brutale ”omnationalisering” af skåningene. 


Alt det er så længe siden at det åbenbart er helt glemt for mange danskere – og for den sags skyld også svenskere. I hvert fald er det ikke usædvanligt at unge mennesker på begge sider af sundet ikke har nogen anelses om at skånelandene en gang var danske.
 

Og Kaj kunne som en trøst for dem der stadig måtte begræde tabet, fortælle at flere opinionsundersøgelser og enqueter har vist at der faktisk er et lille flertal i Skåne for at være en del af Danmark. Men det er så også værd at huske at Skåne, Halland og Blekinge jo også er at regne som ”udkantssverige”.

 

ENDAGS BUSTURE TIL SKÅNE MED DANSK-SKAANSK FORENING

I forbindelse med mit foredrag 24. januar over emnet ”De skånske lande – det tabte og det genvundne Østdanmark” fik jeg ikke givet dette tilbud til tilhørerne og øvrige medlemmer af Journalisternes Veteranklub:

Jeg er bestyrelsesmedlem i Dansk-Skaansk Forening, som 1-2 gange årligt arrangerer busture til Skånelandene (mest Skåne). Turene koster 500 danske kroner, inklusive en frokost med en vand/øl (svensk), men med mulighed for at købe ”rigtig” øl.

Intet bureau kan konkurrere med disse ture, hvad pris og kvalitet angår.

Hvis du er interesseret i at blive underrettet, når turene foreligger, send da din e-mail med fuldt navn til: spango@os.dk.

Kaj Spangenberg

 

 

 

Journalistveteranerne
sang nytåret ind

Det var femte gang, at journalisten og forfatteren Georg Metz var fortælleren med pianisten Mogens Bähncke ved flyglet. Foto Peter Høvring.

 

Nytåret 2019 blev i år sunget ind den 7. januar af over 90 medlemmer på årets første møde i Journalisternes Veteranklub. Og det var femte gang, at journalisten og forfatteren Georg Metz igen var fortælleren, som krydrede de enkelte sange med grundigt kendskab til historien om sangene og de tilhørende melodier. Hele vejen igennem blev de enkelte sange kommenteret både informativt og lystigt. Georg må betegnes som nærmest alvidende både hvad angår tiden og tidsånden omkring tilblivelsen af sangene, samt hvad der rørte sig hos både digtere og komponister. Et godt forarbejde og grundig research mundede ud i både personlige og muntre ’delikatesser’. Læs resten