En god optakt til folketingsvalget

Der var mange spørgsmål til Jens Ringberg, der gav et underholdende og ikke uden svirp portrætterede de i alt 13 partier som stiller op til valget 5. juni. Foto: Børge Egelund Jørgense

Det er altid godt med et politisk over- og indblik. Og det gælder selvfølgelig ikke mindst når man står foran at skulle stemme til et folketingsvalg. Med DRs politiske analytiker, den erfarne Christiansborg-journalist Jens Ringberg som gæst 23. maj i Veteranklubben, fik lidt over et halvt hundrede medlemmer en god rundtur i hvad nogle journalister floskuløst kalder ”det politiske maskinrum” (gudskelov ikke Ringberg). 

Jens kom med et enkelt bud på en ændring i Folketinget, hvis Socialdemokraterne kommer til magten.

Underholdende og ikke uden svirp portrætterede Jens de i alt 13 partier som stiller op til valget 5. juni. Og det må siges at det er partier som i deres politiske sigte er meget forskellige. Men sandelig også i hvordan de styres – fra Enhedslistens magtfulde bagland til partiet Klaus Riskær Pedersen som hverken har bestyrelse eller repræsentantskab, og ved formand Riskærs død eller ophør indsættes en af formand Riskærs forlods valgte suppleant i formandssædet. 

Jens Ringberg fortalte også om de overvejelser der har været i DR om hvordan partierne skulle behandles – naturligvis lige værdigt og professionelt. Men også med opmærksomhed overfor de provokationer journalisterne som sådan måtte kunne forudse. Begrebet ”røde lejesvende” lever stadig mere end 50 år efter Venstres tidligere landbrugsminister Jens Sønderup introducerede det (nej – Erhard Jacobsen brugte det aldrig). 

Et enkelt bud på en ændring i Folketinget ville Jens godt give. Hvis Socialdemokratiet får regeringsmagten, vil formandskabet sandsynligvis undergå et kønsskifte – hans gæt er Henrik Dam Kristensen som nu er 1. næstformand.                                          NI