Kontakt

Ansøgning om medlemskab sendes til Mette Eeg, Journalistforbundets Kreds 1:
me@journalistforbundet.dk

Alle andre henvendelser sendes til formanden, Nikolaj Ifversen:
ifversen@outlook.com

Hjemmesiden redigeres af Karen Fredslund Ellegaard:
ellegaard@news2.dk

Hjemmesidens webredaktør Finn Hillmose:
hillmose@mail.dk

Klubbens bankkonto: Registreringsnummer 1551. Kontonummer: 6032729

image