Kontakt

Ansøgning om medlemskab sendes til
Mette Eeg, Journalistforbundets Kreds 1:

me@journalistforbundet.dk

Alle andre henvendelser sendes til formanden, Nikolaj Ifversen:
ifversen@outlook.com

Hjemmesidens webredaktør: Finn Hillmose
hillmose@mail.dk

Hjemmesidens navneliste redigeres af Karen Fredslund Ellegaard:
ellegaard@news2.dk

 

Klubbens bankkonto: Registreringsnummer 1551. Kontonummer: 6032729

image