Kontakt

Ansøgning om medlemskab sendes til:
Mette Eeg, Journalistforbundets Kreds 1:

me@journalistforbundet.dk

Alle andre henvendelser sendes til
formanden, Helle Bygum
hby@live.dk


Hjemmesidens webredaktør:
Peter Høvring
mail@hovering.dk

Hjemmesidens navneliste redigeres
af Karen Fredslund Ellegaard:

ellegaard@news2.dk

Klubbens bankkonto:
Registreringsnummer 1551.
Kontonummer: 6032729

image