Klubbens historie

Journalisternes Veteranklub – en inspiration fra Sverige

Af Nikolaj Ifversen, tidligere formand

En ildsjæl, et frokostselskab i Tivoli og en tur med færgen Stella Scarlett fra Malmø til Tuborg Havn. Det var hvad der skulle til da Journalisternes Veteranklub blev til. Ildsjælen først.

Hun hed Ellen Gaarmann, var formand for Journalistforbundets Kreds 1, og det var på hendes bord, der landede en besked om at en svensk veteranklub for journalister med medlemmer i Stockholm, Gøteborg og Malmø havde planlagten tur til København 11. juni 1980. Smuk dag. Dannebrog vajede fra flagstænger over hele hovedstaden (om end i anden anledning).

Ellen Gaarmann var ikke sen til at invitere svenskerne på frokost i Grøften i Tivoli – og meget generøst sendte hun tillige en invitation til pensionerede københavnske journalister, som måtte have lyst til at deltage.

Det blev en rigtig god frokost, og Ellen syntes, at det kunne være en god idé, hvis Kreds 1 kunne gøre noget for de medlemmer, som på grund af alder havde trukket sig fra faget. Så blot et par måneder efter det svenske besøg inviterede hun samtlige 121 journalistveteraner i Kreds 1 til en sammenkomst – det kunne måske være en idé efter svensk forbillede at lave en journalistisk pensionistforening. 17 deltog i mødet – og nu var der ingen tvivl om, at sådan én måtte der til.

Protokoller copy

Protokoller fra klubbens første 32 år.

I Veteranklubbens allerførste protokol blev noteret: ”Arrangørerne fortjener stor tak fra pensionisterne for denne lejlighed til at mindes fælles fordums oplevelser. Efterhånden som de taler, ingen alligevel kunne høre, ebbede ud, og man ved kaffen kunne rokere efter tidligere bekendtskaber og forbindelser, bidrog forbrødringen til den gode stemning”.

På research i Malmø

Annoncen for færgefarten Malmø-Tuborg Havn som den optrådte i Politiken dagen før Veteranklubben blev stiftet om bord på Stella Scarlett.

Den gode stemning holdt til adskillige forberedende møder. Og 12. november 1980 besluttede 26 af Kreds 1’s pensionister at tage på research hos kolleger i Malmø. Og det var så på tilbageturen fra Malmø til Tuborg Havn, at man omkring kaffebordet på Stella Scarlett holdt stiftende generalforsamling i ”Københavnske Journalisters Veteranklub” (i 2011 ændret til ”Journalisternes Veteranklub”).

Stiftet

Så er klubben en kendsgerning – omtale i ”Journalisten” af Veteranklubbens stiftelse i 1980 og foto af den første formand, Ole Kiilerich.

De 26 journalister var enige om at vælge B.T.’s navnkundige udenrigsjournalist Ole Kiilerich – også kendt som Hamar – som klubbens formand. Uden modkandidat – og således har det været i de følgende 40 år – formanden er hver gang blevet kåret. Det er fuldstændig som i Indre Missions bestyrelse – så derfor er der megen rimelighed i, at vi nu som regel mødes i Bethesda.

Inden året 1980 var udrundet, var de 26 medlemmer på sverigesfærgen blevet til 45 – og sådan er det bare vokset og vokset, til vi i dag er godt og vel 300.

Når man kigger tilbage på, hvad den allerførste bestyrelse overvejede at iværksætte, så var der måske noget at hente. Den gang drøftede bestyrelsen muligheden for at gøre sammenkomster ”billige og morsomme ved at etablere en form for sammenskudssammenkomst med egen madpakke eller hvor deltagende damer opfordres til at bidrage med kulinariske oplevelser”. Og allerede ved første bestyrelsesmøde kort efter hjemkomsten fra Sverige drøftedes ”muligheden for at danne interessegrupper for forskellige hobbies: Kortspil, frimærker, syklub for damerne”. Der var oven i købet tanker om et journalistveteranernes klublokale med avishold og kantine. Det blev dog straks afvist i bestyrelsen som uigennemførlig.

Mangesidig faglighed

side af protokol

Nogle af foreningens første protokoller er med sirlig håndskrift – her et referat af bestyrelsesmødet 6. april 1981 i kælderrestauranten ”Ølhalle” (Arbejdermuseet). Pennen er ført af Viktor Thomas, mangeårig medarbejder på Information, Aftenbladet, Ekstra Bladet, B.T. og Berlingske Tidende.

Veteranklubbens vedtægter ligner i store træk dem, der blev besluttet ved stiftelsen, hvor der fx står: ”Veteranklubben har til formål at samle medlemmerne til arrangementer af kammeratlig, underholdende og oplysende art, fremme kontakten mellem pensionerede journalister og give dem mulighed for at følge udviklingen på de journalistiske arbejdspladser”.

Efter Journalistforbundet åbnede for optagelse af andre faggrupper end ”rene” journalister, blev Veteranklubbens vedtægter ændret i 2019 med ordene: ”Bestyrelsen kan optage andre over 60 år, hvis hovederhverv har været journalistisk/kreativt arbejde i medierne og/eller informationsformidling”.

I hele klubbens levetid har der været mulighed for at invitere ledsagere med til arrangementerne – og det har absolut været en gevinst for selskabeligheden.

I 1985 blev det gennemsnitlige antal deltagere til et arrangement opgjort til 36 (i dag, i 2023 ofte tæt på de 100).

Der er næppe tvivl om at Veteranklubbens ”founding fathers” så klubben som en selskabelig forening – og det skal den bestemt også være. Men ser man på mødevirksomheden gennem årene træder den journalistiske faglighed stærkt igennem. I alle årene har der praktisk taget ikke være mange møder eller arrangementer som ikke har haft en journalistisk idé. Andet sted på hjemmesiden kan du se omtale af tidligere arrangementer.

Der hvor selskabeligheden især har udfoldet sig har været ved den årlige sommerudflugt og Julefrokosten

Teaterkreds og udlandsrejser

Besøg2

Klippet fra Sverige: Kristianstadsbladet i 2004, da klubben besøgte Kristianstad, grundlagt af Christian den Fjerde.

Blot en halv snes år efter stiftelsen opstod ”Teaterkredsen”. Flittige bestyrelsesmedlemmer med gode forbindelser har gennem årene skaffet billetter til rimelige priser til forestillinger på københavnske teatre.

Udlandsrejser har fyldt meget i Veteranklubbens liv. Den første
var til Lübeck i 1989. I de første år arrangerede foreningen småture, fx til Rostock i 1990 og til Malmø i 1991. Senere er rejseprogrammet udvidet betydeligt, ofte til to rejser om året – og langt væk: Bosnien, Irland, Færøerne, Tyrkiet og mange andre steder – og længst væk var i 2011 til Beijing. Udgiften til alle rejser har alene været båret af de rejsende selv.

Støtte fra Journalistforbundets Kreds 1

Ved stiftelsen i 1980 blev det årlige kontingent sat til 50 kr. Senere steg det til 75, 100 og 150 kr. og har fra januar 2015 været 200 kr.
Det har i alle klubbens leveår bl.a. været muligt at holde et rimeligt kontingent og en rimelig pris for betalte arrangementer, fordi Kreds 1 har givet tilskud. I årene omkring 2010 har tilskuddet været mellem 30.000 og 40.000 kr. årligt. Det varierer ud fra klubbestyrelsens skøn over det følgende års budget og antallet af arrangementer, som efter den første snes år af klubbens levetid er steget fra en halv snes til 20-30 årlige arrangementer.

40 års formænd

1980: Ole Kiilerich
1983: Poul Melgaard
1987: Erik Eriksen
1990: Mogens Kofod-Hansen
1997: Erik Heimann Olsen
2000: Tove Smidth
2004: Claus Seiden
2008: Palle Hermund
2014: Nikolaj Ifversen
2022: Helle Bygum


Billeder fra arkivet

_DSC0637

I klubbens første snes år var der en halv snes arrangementer om året. Èt af dem er gået igen i hele klubbens levetid: Julefrokosten! (Foto: Anker Tiedemann)

Erik Eriksen, formand

Formand Erik Eriksen fik i 1988 10.000 kr. til Veteranklubben fra Rundskuedagen af Poul Ove Kühnel. (Foto: Vagn Hansen)

TV2 (2)

Blandt Veteranklubbens arrangementer var et besøg hos TV2 på Kvægtorvet i Odense i Jørgen Schleimanns regeringstid. (Fotos: Mogens Holmberg)

 

Carlsberg 1981 (2)

Besøg på Carlsberg i 1981 med informationschef, vicedirektør Ole Andreasen i centrum for rundvisningen og sammen med formand Ole Kiilerich ved mødebordet. (Fotos: Max Petersen)  

 

Besøg1

Veteranklubben har været på mange ture i ind- og udland. Avisklippet fra Holbæk er fra 1982, da klubben besøgte Holbæk Amts Venstreblad og Holbæk Kommune under overskriften: ”Et blad og en by i provinsen”.