Medlemskab

Som medlemmer kan optages fra Kreds 1:

  • pensionerede medlemmer.
  • medlemmer på efterløn/førtidspension.
  • aktive medlemmer over 60 år.
  • bestyrelsen kan optage andre over 60 år, hvis hovederhverv har været journalistisk/kreativt arbejde i medierne og/eller informationsformidling.

Årskontingentet er 300 kr.

Ansøgning om medlemskab sendes til Mette Eeg, Journalistforbundets Kreds 1:

me@journalistforbundet.dk

Klubbens bankkonto: Registreringsnummer 1551. Kontonummer: 6032729

image