Globalnyt i en stor udfordring

 

 

 

 

 

 

Trefjerdedele af jordens befolkning bor i udviklingslandene.
Men journalistikken fra disse områder er meget begrænset.
Chefredaktør på Globalnyt, Peter Tygesen, fortalte om sit arbejde i Veteranklubben

Chefredaktør på Globalnyt, Peter Tygesen, havde både iklædt sig den alvorlige mine krydret med afvæbnende og fint lune, da han på Veteranklubbens møde torsdag den 10. oktober fortalte om sin internetbaserede publikation Globalnyt. Peter Tygesen er især kendt for sine mange artikler fra udviklingslandene og især artikler fra Afrika.

Nyhedstjenesten Globalnyt (www.globalnyt.dk), der udgives af foreningen Globalnyt, anses som Danmarks førende medie om dansk og globalt udviklingssamarbejde samt kultur, miljø, økonomi og politik i landene i Afrika, Asien og Latinamerika.

Peter Tygesen er vokset op i et indremissionsk hjem. Da han var barn kom der ikke megen information fra udviklingslandene. Men i missionshuset, oplevede Peter Tygesen missionærer, som berettede om, hvad de havde oplevet og hvad der foregik i den store verden. ”Jeg sad med store ører og hørte om en verden, jeg ikke kendte til. Deet gjorde mig nysgerrig. I virkeligheden bor trefjerdedele af jordens befolkning i udviklingslandene. I Globalnyt skriver vi om, hvad der sker i disse lande, som vi ikke hører ret meget om.

Trofaste abonnenter
I januar i år blev Peter Tygesen år ansat som nyhedstjenestens chefredaktør. Han har siden 1980 har skrevet artikler – mest fra Afrika. Han har boet ni år i Zimbabwe, Congo og Sydafrika, og han har arbejdet som journalist på Radioavisen, været korrespondent for Weekendavisen og Berlingske i Afrika og samt udlandsredaktør på dagbladet Information.

Peter Tygesen fortalte om den udfordring, der er at være leder af en publikation, som i det daglige ikke har ret mange midler at gøre godt med.

”Det er en både svær og stor opgave at skabe god økonomi og få flere abonnenter. Det er et op-ad-bakke job, men spændende. Og det er sjovt at være redaktør!” fortalte han, mens han uddybede nødvendigheden af at skabe en forretningsmodel, som gør det muligt at skaffe en stabil kerne af trofaste abonnenter på Globaltnyts nyhedsbreve. Sammen med redaktionen er man nu i gang med at undersøge muligheden for at indføre en betalingsmur og bryde med princippet om gratis information. Et dilemma som endnu ikke er løst.

Peter Tygesens job som ansvarshavende chefredaktør er tidsbegrænset og udløber til jul. Ansættelsen af ham blev mulig fordi Foreningen Globalnyt i år modtog mediestøtte på knap 3,5 mio. kr. Mange af nyhedstjenestens ansatte arbejder nemlig frivilligt. Alle i bestyrelsen, hvor Peter Tygesen også har sæde, er frivillige, samtidig med at de udfører en række administrative opgaver. Der er ikke et lønnet sekretariat til at understøtte redaktionen– både fastansatte og frivillige – som lægger mange interessetimer i nichemediet. En nødvendig investering i fremadrettede initiativer er påkrævet for at skaffe midler til fortsat udgivelse.

Veteranerne blev tillige indviet i en række af Peter Tygesens tanker og idéer om, hvordan Globalnyt kan skaffe flere abonnenter og dermed øgede annonceindtægter. Et af forslagene går ud på at skaffe faste månedlige bidrag fra læserne. Globalnyt har fået tilbudt gratis hjælp udefra af en virksomhed, som kan styrke effektiviteten ved hjælp af bl.a. søgemaskiner og optimeret journalistik.

Navneredaktør
”Derfor er nye initiativer med gode idéer og bærbare tiltag, som kan hente penge hjem til Globalnyt og skabe et fundament for vores videre udvikling, mere end velkomne. Vores allerstørste problem er arbejdskraft. Globalnyts faste stab består af en redaktør, to skrivende og redigerende journalister. Vi mangler arbejdskraft – især en navneredaktør – så hvis der her i salen er veteraner, der vil give en hånd med, er de særdeles velkomne.”

”Hver uge har vi leveret otte nyhedshistorier. Og det er mange for os. Også for mange for en redaktion med ganske få medarbejdere. Nu har vi valgt at bringe tre nyheder hver uge. Hvis den journalist tilbyder en længere artikel, har vi fundet ud af, at læsere kommer nemmere igennem korte artikler. Derfor at vi også valgt at bringe korte artikler og fordeler dem over flere gange. Serie bringer vi heller ikke. Hvis en læser ser, at nu er en artikel nummer 2 eller 3 i en serie, har de ofte glemt, hvad den første artikel i serie handlede om og derfor har en negativ oplevelse og dropper læsningen. Samtidig har vi også erfaret, at hvis en historie er god nok, kan den gentages flere gange,” sagde Peter Tygesen, som hat noteret sig, at en vigtig historie tåler mange gentagelser. Ligesom man ser det i TV. ”Så forstår læserne nemlig også, at her handler om historier af betydning.”

Ifølge Peter Tygesen er det er redaktionens og bestyrelsens ambition at nå bredere ud med de enkelte historier, tiltrække flere faste læsere og på den baggrund hæve indtjeningen. ”Hverken jeg eller bestyrelsen har sat tal på et konsolideret og styrket Globalnyt – men jeg vil selv være skuffet, hvis vi ikke om et år har flere brugere og en bedre indtjening, som vi kan investere i mere dybdeborende, uafhængig journalistik.”

Da Peter Tygesen tiltrådte som ansvarshavende chefredaktør i januar, kom han med dette udsagn: ”Globalnyt har et stort potentiale i kraft af mange daglige læsere, et godt omdømme, dygtige skribenter og en stor kreds af annoncører. Jeg er overbevist om, at Globalnyt på den baggrund kan få større gennemslagskraft, end vi har i dag. Min opgave er også at sikre en større udbredelse på sociale medier, og det er en spændende udfordring, fordi brugernes vaner og ønsker skifter så hurtigt. De sociale medier kan være et godt udstillingsvindue for vores journalistik, som kan trække læsere og brugere ind til vores kerneprodukter, som er nyhedsbrevet og hjemmesiden.”         ke

Info:
Peter Tygesen, forfatter og journalist, født 26. nov. 1954, har studeret hhv. statskundskab og medicin ved Aarhus og Københavns Universiteter. Derefter freelance 1984-86 efterfulgt af job på Radioavisen, korrespondent fra det sydlige Afrika for Weekendavisen og Berlingske Tidende, Radioavisen, udlandsredaktør på Information. I 2017 uddannet cand.mag. i Afrikastudier. Modtog i 2017 Timbuktuprisen på kr. 100.000, som gives til en person eller gruppe, der har ydet en særlig indsats inden for formidling af udviklingsstof. Forfatter til flere bøger.