Referat fra Generalforsamlingen 2. maj 2024

Helle Bygum bød velkommen til godt 80 medlemmer.

Bodil Kofoed blev valgt til dirigent og gav ordet til formanden:

Helle Bygum: ”Siden sidste generalforsamling har vi mistet otte kolleger. De er Elisabeth Poulsen, Svend Georg Laumann Jespersen, Birthe Hassager Meier, Eigil Holm, Svend Harry Nielsen, Rikke Lykke Hagenberg, Pia Merete Bønnicke Funder og Michael Asger Quist Møller. Ære være deres minde!

Flot fremmøde

Vi har haft et dejlig travlt år, og I er flinke og flittige til at møde frem. Vi har haft møder med over 100 deltagere. Bl. a. til mødet med Friis Arne Petersen, som fortalte om det ændrede verdensbillede, som han som tidligere topdiplomat ser det. I en helt anden genre har vi lige besøgt vores journalistiske kolleger på TV Glad. De som kom, kan bevidne, at det var en både underholdende og bevægende oplevelse. Vi har haft besøg af Søren Brostrøm, af Olav Hergel, Bertel Haarder, besøgt TV2, lyttet til direktøren for det hele Stig Ørskov, Politiken, Marie Louise Toksvig, som laver moralsk journalistik på DR, orlogskaptajn Anders Puck Nielsen, Poul Nesgaard og professor Kim Schrøder, som viklede os fuldstændigt ind i slides med kurver og tabeller om, hvorfor det går så dårligt i dansk presse.

Og så har vi naturligvis sunget det nye år ind med Georg Metz.

Bogcafé og teater

Vi har haft den årlige bogcafé med Egon Clausen, Kirsten Stubbe Teglbjærg og Anne Sofie Kragh. Så vi har hørt om jyder, smuglere og Morten Messerschmidt. Vi spænder vidt.

Den årlige bogcafé bestyres af Erik Schnettler – og tak for det. Sammen med Annette Hartung sørger han også for, at vi bliver opdateret på teaterfronten. Der er i år solgt 612 billetter til 23 forestillinger. Størst tiltrækningskraft har Grønneårds Teatret. Cirkusrevyen var også en succes, mens forestillingen “Bevægelse” i Skuespilhuset kun solgte 1 billet. Tak til både Erik og Annette.

Og så må jeg da ikke glemme julefrokosten, hvor Erik Schnettler underholdt med anekdoter fra et journalistliv før digitalisering og kunstig intelligens.

Udflugter

For slet ikke at nævne sommerudflugten til Malmø med overraskende kanalrundfart og besøg i Turning Tower. Det var Terkel Spangsbo, aktiv bestyrelses-suppleant, der er meget nordisk kyndig, som sammen med Peter Kay, en anden stor turoperatør i bestyrelsen, havde arrangeret.

Samme duo står også for den tilstundende sommerudflugt 14. juni. Denne gang til Masnedø og Vordingborg. Hvorfor lige de destinationer får i snart mere at vide om. Men altså det er 14. juni.

Også tak til jer.

Rejser

Vi rejser jo også. Vi har bl. a. været på Jaruplund Højskole igen. Men denne gang mere på Føhr og Helgoland og i Flensborg end på selve højskolen.

Vi har været en sviptur i Oslo. Skønt at se, hvordan den by har udviklet sig. Vi havde en fantastisk guide, og øllen er slet ikke så dyr. Kronen står i 60 norske øre!

Og for at pudse vores viden om EU af her op til valget har vi besøgt Bruxelles. Fire koncentrerede dage med politikere og kloge embedsmænd.

Vi ville også gerne have været til valg i USA, men prisen var dog et nummer for pebret. Men tak til Henrik Kaufholz for at stå for planlægningen af den tur, turen til Bruxelles og sensommerens tur til Berlin. Og hvis I nu siger, hov, Berlin… hvad er nu det, så tag en snak med Henrik.

Terkel Spangsbo pusler også med en rejse til Gotland, som han er verdensmester i, til august 2025. Og vi har flere ideer. Problemet er lidt, at det er blevet så skidedyrt at rejse.

Tag tilmeldinger alvorligt

Og så lige her til sidst en kærlig opsang til alle. Jeg vil bede jer om at tage jeres tilmeldinger til arrangementer alvorligt. Selv om de er gratis, så skal en tilmelding betragtes som bindende. Og bliver man forhindret, må minimum være, at man melder afbud. På TV Glad havde jeg fået presset 30 pladser ud af dem. Og vi havde folk på venteliste. Der kom 20! Fem havde dog meldt afbud, har det vist sig. Men fem udeblev bare. Det blev bemærket af vores vært. Jeg synes, det er pinligt, og jeg synes, vi skal huske på, at folk stiller sig til rådighed for os, som regel kvit og frit. Det er ret enestående.

Bethesda-møder

Og det koster såmænd foreningen penge at melde sig til arrangementer her i Bethesda, hvis man bliver væk. Der serveres nemlig kaffe og kage efter antallet af tilmeldte…

For at jeg nu ikke skal fremstå som en sur formand, vil jeg godt sige tak for alle de fulde huse vi har haft. Når vi har omkring 90-100 deltagere til et møde, så er det lige ved at være en tredjedel af medlemmerne. (Også selv om nogle er inviterede) Det er superflot!

Og det var så første del af formandens beretning.

Regnskab

Herefter gennemgik Annette Hartung regnskabet, som blev godkendt. Veteranklubben har 338 medlemmer. Kaffe, te og kaffe stillet frem på møderne gav et underskud på i alt knap 20.000 kr. Trods det oplyste Annette, at bestyrelsen har vedtaget at holde fast for betaling af 20 kr. for kaffe og 20 kr. og for kage. Betaling med MobilePay er nemt, men ikke gratis. For hver betaling koster det 0,99 pct. af købesummen i gebyr til Mobile pay. Endvidere blev det oplyst, at 80 medlemmer endnu ikke har betalt kontingent.

Valg

Formanden Helle Bygum var på valg og blev genvalgt.

Erik Schnettler overrækker Peter Hertz en bog for utrolig lang tjeneste i bestyrelsen. (Foto Annette Hartung)

Peter Hertz ønskede ikke genvalg. Ny til bestyrelsen blev valgt suppleant Lucas V. Engell.

Som ny suppleant blev valgt Jens Peter Skaarup

Formanden bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem og den nye suppleant: ”Velkommen til et hyggeligt arbejde. Vi er faktisk en rigtig hyggelig forsamling, som mødes hos Annette – som ved Gud også serverer frokost for os. Tak!

Og så vil jeg sige tak til dig, Peter (Hertz). Jeg har indtryk af, at du har siddet en menneskealder i bestyrelsen. Jeg har kun siddet i to år! Så jeg vil  give ordet til Erik Schnettler, som kender dig rigtig godt.

Der skal også lyde en tak til Karen Ellegaard for hendes utrættelige arbejde med referater og forsøg på at holde styr på til- og frameldinger. Og en kæmpetak til Annette som ikke blot er kassemester, men simpelthen er den der holder sammen på Veteranklubben.

Her til sidst vil jeg sige tak til Peter Høvring for hans arbejde med hjemmesiden. Jeg tror, at vi ikke er de mest snorlige opdragsgivere, men samarbejdet er godt.

Jeg skal bestemt også huske at takke Kreds 1 for deres julehjælp til de fattige gamlinger. De 30.000, vi fik igen i år, betyder virkelig noget for os, så stor tak…. og gid det beløb vil vokse. Den bøn fremsætter jeg hvert år skriftligt til formanden. Må den blive hørt en dag.

Særlig tak

Og endelig, men ikke mindst, skal der lyde en særlig tak til en helt særlig hjælper.

Det er Mette Eeg fra Kreds 1, som sidder på Gammel Strand og holder styr på os. Og det kan godt være lidt af en opgave. Så med buketten her vil vi gerne sige dig en stor tak for din indsats.”

Eventuelt

Erik Schnettler, der har kendt Peter Hertz siden han mødte ham i1973 på Politiken, takkede for hans indsats i bestyrelsen ved at overrække ham en flaske Vintage portvin og bogen ”Annas Sang” af Benjamin Koppel.

Næste arrangementer

Veteranklubbens næste arrangement er tirsdag den 21. maj, dagen efter pinse. Københavns Havn lukker os ind og fortæller om havnens utrolige forandring. (se separat opslag)

Der er sommerudflugten 14 juni. Og første møde efter ferien er 21 august, hvor vi skal høre om kunstig intelligens.