Generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til
Veteranklubbens ordinære generalforsamling
Bethesda, Rømersgade 17, København K.
Onsdag den 3. april 2019. 

Mødet begynder kl. 14, hvor rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Trine Nielsen vil tale om de krav og forventninger der er til kommende generationer af journalister.

Kl. 15 begynder selve generalforsamlingen med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab
4. Kontingent (bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. om året)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
(Niels Bjørn Hansen, Palle Hermund og Lis Lipschitz modtager ikke genvalg)
6. Valg af bilagskontrollant Niels Peter Arskog – villig til genvalg – og suppleant for bilagskontrollanten Kaj Spangenberg – villig til genvalg
7. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest 20. marts)
8. Ændring af vedtægter
9. Eventuelt

 

Trine Nielsen der er uddannet cand.scient.pol.

1. februar i år fik Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ny rektor hvor Trine Nielsen overtog posten efter Jens Otto Kjær Hansen. Trine Nielsen der er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, sagde ved sin udnævnelse at hun så lyst på journalistikkens fremtid og at man ikke kan tale om en journalistisk krise: ”Faktisk viste 2018, hvad journalistik kan med de sager, der er blevet afdækket: Danske Banks hvidvask, TV 2 og Politikens afdækning af misbrug af børn i ungdomsfilm og afsløringen af svindlen med udbytteskat. I alle de sager har journalistikken vist sin berettigelse, og det får mig til at se meget lyst på fremtiden.”

Foreningen giver kaffe/kage/vand.
Velkommen, også til ledsagere (dog uden stemmeret)

Venlig hilsen bestyrelsen
Formand: Nikolaj Ifversen. Næstformand: Peter Hertz. Kasserer: Annette Hartung. Sekretær: Karen Ellegaard. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Lis Lipschitz, Niels Bjørn Hansen og Palle Hermund. 

Fuldmagt:  Et medlem kan give møde ved fuldmagt, som skal være skriftlig (elektronisk fuldmagt er gyldig). Ingen kan afgive mere end én stemme foruden sin egen.