Generalforsamlingen 2012

Generalforsamlingen 2012

_MG_5631b

Flere medlemmer, 22 arrangementer, god økonomi – klubben havde succes på alle områder i 2011, fremgik det af formand Palle Hermunds beretning på generalforsamlingen 16. april 2012, så det var ikke mærkeligt, at han blev genvalgt med akklamation, og at et af medlemmerne i sin ros til bestyrelsen sagde, at klubbens arrangementer i det forløbne år havde været ”second to none” (du kan læse om de fleste 2011-aktiviteter her på hjemmesiden: ”Tidligere arrangementer”)

Arrangementerne
Formanden fastslog, at klubben vil fortsætte med den kendte blanding af rent faglige arrangementer og mere oplevelsesprægede. Det er som regel de sidste, der trækker flest deltagere, for det er jo dem, medlemmerne gerne vil have ledsagere med til. Men de faglige arrangementer er en vigtig del af vores opgave, og dem har vi tænkt os at fortsætte med, både i form af møder med mediefolk og udflugter til mediearbejdspladser, og vi prøver at holde en frekvens på 1-2 møder om måneden, bortset fra sommerferien.

Blandt arrangementerne nævnte formanden de nye begreber ”Ud-af-byen”,  ”Bogcafé” og ”Veteran­café”. Det giver en variation af mødetyper, som vi har konstateret, at medlemmerne er glade for. I ”Bogcafeen” kommer journalistiske forfattere og præsenterer deres nyskrevne bøger. ”Veterancafeen” er en cafépræget mødeform, hvor et af vore medlemmer under uformelle former fortæller om noget, den pågældende har beskæftiget eller beskæftiger sig med. ”Ud-af-byen”-arrangementerne blev senest afprøvet med udflugten til Frederiksborg Slot. Ligesom på en til­svarende tur til Helsingør sidste år, var der så stor tilslutning, at vi måtte lave to arrangementer.

Desuden arrangerer vi én eller helst to rejser til udlandet.  Vi  forsøger at tilrettelægge dem, så der på skift er en kortere og en længere rejse.
De almindelige møder i ”Bethesda” er grundstammen i vore aktiviteter, og lokaliteterne er meget velegnede, ikke mindst fordi de ligger centralt.
Til slut nævnte formanden Teaterkredsen,  som skaffer billige billetter til forpremierer eller regu­lære opførelser på et bredt udvalg af københavnske scener.

Overskud og genvalg
Regnskabet viste et overskud på 5.556 kr. og en formue på 134.094 kr., så bestyrelsen kunne uden at ryste på hånden foreslå uændret kontingent på 150 kr., som blev vedtaget.

Sidste år fik klubben nyt navn og nye vedtægter. Den største ændring er, at bestyrelsen nu ikke kan gå af på én gang. I fremtiden er nogle på valg i lige år, andre i ulige, så der altid er nogle bestyrel­ses­­medlemmer tilbage med en vis erfaring for at sikre kontinuitet.

Afsked med nestorertove1 copy
Bestyrelsen havde internt besluttet, hvem af de menige bestyrelsesmedlemmer, der skulle stille op for 2 år, nemlig Anette Hartung og Peter Hertz. Begge blev valgt.
Følgende stillede op til valg for 1 år: Lis Lipschitz. Claus Seiden. Niels Bjørn Hansen. Børge Egelund Jørgensen. Også de blev valgt. Som følge af de nye vedtægter er bestyrelsen reduceret til 7 medlemmer i stedet for 8, og antallet passer med, at Gert Smistrup havde besluttet at holde op efter en snes års inspirerende indsats.

Gert SmistrGeneralfors (2)up (t.h.) fik varme ord til afsked af Claus Seiden (t.v.), og det samme gjaldt Tove Smidth (herover), der siden sin afgang som formand i 2004 har været ”konsulent” i bestyrelsen. Nu satte også hun punktum for et rigt og mangeårigt virke i Veteranklubben.                   LL