Generalforsamlingen 2013

2013 generalforsamling (3)

Palle Hermund kaldte klubbens nyeste tiltag med her-og-nu-møder en succes.
Fotos: Finn Hillmose

 

I generalforsamlingen 17. april 2013 i ”Bethesda” deltog 58 medlemmer med stemmeret. Efter et foredrag af Weekendavisens chefredaktør, Anne Knudsen (se referat under “Tidligere arrangementer”), begyndte generalforsamlingen med valg af Helge Møller til dirigent, og formand Palle Hermund bad forsamlingen mindes medlemmer, der er døde siden sidste generalforsamling: Nele Poul Sørensen, Eva Bostrup, Franck Nielsen, Gunnar Rytgaard og Jonna Dwinger.

Nye vedtægter – gammelt navn
Vedtægtsfornyelsen blev motiveret af formanden:
De hidtidige vedtægter var ret lapidariske – de nye sikrer, at bestyrelsen ikke kan gå af i samlet flok, navnet forkortes til ”Journalisternes Veteranklub”, fordi det er mere mundret og ikke alle Kreds 1-journalister bor i København, og bestemmelserne om kontingentbetaling strammes lidt.

Der blev foretaget nogle mindre rettelser i teksten, men et forslag om gebyr for rykning blev afvist, og det samme blev et andet forslag om automatisk at ophæve medlemskabet, hvis kontingentet kom for sent. Kassereren forbeholdt sig retten til at være menneskevenlig og sagde, at ”der kan være mange grunde til, at folk ikke får betalt til tiden”. Og for resten var der ved nytår kun 4 restanter – og 2 havde betalt siden da.

Næstformanden foreslog navneændring til Journalisternes Seniorklub,  men fik kun støtte af 11 af deltagerne, så navnet ”Journalisternes Veteranklub” står fast i vedtægtsforslaget (der blev endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling 12. april)

Niels Peter Arskog takkede klubben fra Kreds 1, som nu følger vores eksempel og laver flere arrangementer. Dem opfordrede han folk til at besøge.

22 arrangementer
Palle Hermund begyndte sin beretning med kort at opridse pressens situation: “Udviklingen i medieverdenen går så hurtigt, at det er svært at se, hvad der er godt eller skidt”, og han slog fast, at Veteranklubben støtter Dansk Journalistforbund i synspunkterne vedr. ændringerne i offentlighedsloven.
Klubben har haft 22 arrangementer med både fagligt og selskabeligt indhold, bl.a. besøg hos DR-TV-nyheder og RUC’s medieuddannelse. Et noget andet fagligt indslag foregik på klubbens rejse til Normandiet med besøg i en mindelund for journalister, der har mistet livet under deres arbejde. “Det mindede os, om at journalistik i mange lande er en farlig beskæftigelse, der koster menneskeliv”. Palle Hermund roste i øvrigt deltagerne på rejsen til Normandiet, fordi deres store viden tog over, hvor guidens hurtigt slap op…

Her-og-nu-succes
Formanden pegede også på klubbens selskabelige del, der bl.a. kommer til udtryk ved sommerturen og julefrokosten, og han opfordrede deltagerne ved vore møder til at blive hængende og sludre over en eksta kop kaffe.
Palle Hermund kaldte klubbens nyeste tiltag med her-og-nu-møder en succes. Medlemmerne stiller tilsyneladende gerne op med kort varsel, når der er et aktuelt emne på programmet – vi har bl.a. haft glæde af at høre Jørgen Anton tale om pavevalget og Ask Rostrup om den hede politiske situation med bl.a. SF’s krise.

2013 generalforsamling (2)Et æresmedlem og mange tak’er
Formanden roste det gode samarbejde i bestyrelsen og nævnte, at i forbindelse med sin 90-års fødselsdag blev den tidligere formand, Tove Smidth (billedet), klubbens første æresmedlem. Han takkede desuden Annette Hartung og Jens Mandrup for det store arbejde med at skaffe klubbens medlemmer billige teaterbilletter. Formanden takkede også de mange, der hjælper klubben i det daglige, først og fremmest Journalistforbundets Kreds 1, der støtter både økonomisk (30.000 kr. pr. år) og med praktisk hjælp af Mette Eeg, Gitte Hansson og Gert Nielsen. Mette Eeg var til stede og blev hyldet med blomster og formandsknus.
2013 generalforsamling (5)Tak var der også til Finn Hillmose, som fik en boggave (billedet). Sammen med Børge Egelund Jørgensen har han brugt mange timer på hjemmesiden, som efter 3 år nu er lanceret i et nyt design. En nyskabelse på hjemmesiden er en citatsamling, og Palle Hermund brugte som eksempel et citat af forfatteren Soya: “Journalister er overfladiske, unøjagtige og upålidelige. De ligner i det hele taget deres medmennesker”.

Økonomien
Veteranklubben har en håndfuld enker/enkemænd, der med glæde kommer til klubbens arrangementer, som de også gjorde, da deres ægtefæller/samlevere levede. “Klubben er blevet en stor del af deres netværk”, sagde Palle Hermund, og de har nu fået opfyldt deres ønske om at betale kontingent (dog uden stemmeret)

2013 generalforsamling (7)Kasserer Peter Hertz (billedet) forelagde klubbens regnskab. 266 medlemmer har betalt kontingent (39.800 kr.), som sammen med 30.000 fra Kreds 1 er grundstammen i klubbens økonomi. I årets løb har vi haft udgifter på 125.530 kr. og indtægter på 74.150 kr. Klubben har en beholdning på 54.000. Ved at flytte rundt på formuens placering i Danske Bank har vi opnået en ekstra rente på 3,89 kr. (!), sagde en tilfreds kasserer, som fik ros af klubbens bilagskontrollant, John Høst Schmidt. Regnskabet blev godkendt og kontingentet fastsat uændret til 150 kr.

Farvel efter 12 år
Bestyrelsesmedlemmerne Børge Egelund Jørgensen, Niels Bjørn Hansen og Lis Lipschitz blev genvalgt.

Claus Seiden 2013 (5)bNikolaj Ifversen (3)@Claus Seiden genopstillede ikke, og i stedet blev Nikolaj Ifversen (t.h.) valgt. Claus Seiden (t.v.) har siddet i bestyrelsen i 12 år, været klubbens formand i 4 år (2004-2008) og derefter på ny menigt bestyrelsesmedlem. Han blev i Palle Hermunds takketale rost for sit lune og sin evne til at lege med ord, bl.a. som forfatter til sange ved julefrokosten (alle kan læses her på hjemmesiden). Claus Seiden blev hyldet med stående applaus og CD’er med renæssancemusik.

Forslag fra medlemmer
I den efterfølgende diskussion foreslog Helle Bygum, at vi fandt et nyt sted til vores julefrokost, “et sted, hvor tjenerne ikke synes forundrede over, at der “pludselig” kommer 100 gæster”.
Kate Bluhme mente, at vi burde gøre mere for at gøre pensionister opmærksomme på Veteranklubben. Vi kan dog notere, at medlemstallet på 4-5 år er fordoblet, og at alle ved 60-årsdagen modtager tilbud om at blive medlem. Klubben har nu ca. 275 medlemmer.

2013 generalforsamling (9)Som punktum på generalforsamlingen præsenterede Børge Egelund Jørgensen (billedet) vores relancerede hjemmeside, der indeholder mange nyskabelser. Det resulterede samme aften i 38 besøg på siden mod normalt en halv snes pr. dag. Mange fik øjnene op for, at der er guldkorn at hente på www.journalistveteraner.dk

 

 


______________________________________________________