Generalforsamlingen 2014

Foto: Finn Hillmose

Palle Hermund aflægger sin sidste formandsberetning. Ved bestyrelsesbordet fra venstre: Niels Bjørn Hansen. Dirigent Helge Møller. Lis Lipszhitz. Annette Hartung. Peter Hertz. Nikolaj Ifversen. Børge Egelund Jørgensen.
Fotos: Finn Hillmose

1. Helge Møller blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt  ifølge vedtægterne.

2. Formandens beretning
_MG_2209.okPalle Hermund mindedes de medlemmer, der er døde siden sidste generalforsamling: Nico Wiegmann, Per Amby, Preben Halberg, Claus Seiden, Peer Møller, Bjørk Aabech, Bodil Jensen, Mogens Andersen, Aase Myhr og Silja Sveinsdottir.
Palle Hermund så tilbage på det forgangne år og kunne med glæde konstatere, at det har været den mest aktive sæson. 26 arrangementer er det blevet til. Mange af de arrangementer, der så ud som “smalle”, har vist sig at være brede, fordi de blev præsenteret på en spændende måde. Han nævnte bl.a. Nikolaj Ifversens fortælling om sin bedstefar, der var en stridbar præst på Nørrebro.
Formanden roste den gode stemning i foreningen og i bestyrelsen.

Klubben har nu 320 medlemmer.

Palle Hermund takkede for opbakningen fra Dansk Journalistforbunds Kreds 1, som hjælper med mange praktiske opgaver og giver et årligt tilskud på 40.000 kr. Men vi vil også selv yde noget, derfor foreslås, at klubbens kontingent sættes op fra 150 kr. til 200 kr. om året fra 2015.

Palle Hermund takkede varmt de mennesker, der hjælper med at få klubben til at fungere. Mette Eeg er vores trofaste nøgleperson i Kreds 1 og blev belønnet med chokolade. Der var flasker og tak til Finn Hillmose, der gør et stort arbejde for vores hjemmeside, og til Jens Mandrup for hans indsats i klubbens teaterkreds.

Palle Hermund kunne konstatere, at hjemmesiden er blevet en succes. Antallet af besøgende er steget fra 300 om måneden til ca. 2.000, og folk kigger i gennemsnit otte minutter på siden. Den rummer bl.a. et stort antal citater, og Palle Hermund sluttede sin beretning med et citat af Gert Smistrup: “Skriv kort! Jo kortere, man skriver, des færre bommerter bliver der plads til”.

_MG_2233.ok

Regnskabet nærlæses.

2014 Peter Hertz (1).ok3. Kassereren fremlægger revideret regnskab
Kasserer Peter Hertz oplyste, at i årets regnskab er der for nemheds skyld bogført den samlede udgift for alle arrangementer i 2013. Beløbet er 48.224 kr. I året har der været udgifter på 105.507 kr., og der har været indtægter på 94.695. Klubbens formue er 86.808 kr. Pengene er placeret i Den danske Bank. Regnskabet blev godkendt. Det samme blev en kontingentstigning på 50 kr. om året, så det fra 1. januar 2015 koster 200 kroner at være medlem.

4. Et medlemsforslag om, at vi ved møderne bærer navneskilte, blev ikke vedtaget.

5. Forslag om kontingentforhøjelse blev vedtaget under punkt 3.

2014 Nikolaj Ifversen.ok

Nikolaj Ifversen takker for valget.

6. Valg af formand
Efter seks år på posten havde Palle Hermund ønsket at stoppe. Som ny formand blev Nikolaj Ifversen valgt (her med dirigent Helge Møller i baggrunden). Ifversen blev indvalgt i bestyrelsen sidste år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt bilagskontrollant og dennes suppleant
På valg til bestyrelsen var Peter Hertz og Annette Hartung. De blev begge genvalgt.
Palle Hermund stillede op til menigt medlem af bestyrelsen og blev valgt med akklamation.
Bilagskontrollant John Høst Schmidt blev genvalgt. Også hans suppleant, Kaj Spangenberg, blev genvalgt.    

8. Eventuelt
_MG_2285.ok_MG_2292.okHer indtog næstformand Børge Egelund Jørgensen podiet, dækket bag en kæmpeblomst. Den var til Lise Hermund, som tak for lån af hendes mand. Palle Hermund selv fik varme ord fra næstformanden, der havde besluttet at holde en tale på seks minutter – ét minut for hvert år, Palle Hermund havde været formand. Børge Egelund Jørgensen mindedes, hvordan Palle Hermund fik formandsposten ved et kup fra den daværende bestyrelses side. Og at hans eneste fejl er, at han ikke genopstiller som formand. “Palle Hermunds far var overtrafikkontrollør, og Palle har holdt bestyrelsen på sporet, og klubbens arrangementer er næsten blevet fordoblet i hans formandstid”.
Palle Hermunds hobby er bl.a. whisky, og afskedsgaven var et gavekort til et par gode flasker, som han selv må hente i Irland under klubbens forestående rejse. Palle Hermund håber, at han nu kan få tiden til at gå lidt langsommere, så han bl.a. kan nyde det stadigt voksende antal børnebørn.

Og hermed sluttede generalforsamlingen i god ro og orden.

Referent: Lis Lipschitz

______________________________________________________