Generalforsamlingen 2015

gen1

 

Klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 23. april 2015 havde 60 deltagere, inkl. ledsagere (der var ikke afstemninger, som gjorde det nødvendigt at opgøre antallet af stemmeberettigede)

Valg af dirigent
Helge Møller blev valgt.

Årets døde
blev mindet. Det er: Victor Andersen. Vibeke Heltberg. Joan Jacobsen. Sean Jung. Egon Kolbo. Torben Lodberg. Per Thiesen.

Formandens beretning
Nikolaj Ifversen opgjorde antallet af arrangementer siden sidste generalforsamling til 20. Det gennemsnitlige deltagertal har været 90. Rekorden var 180 (filmen om EB med Poul Madsen)
8 arrangementer havde over 100 deltagere, og laveste antal var 45. Årets 2 rejser havde tilsammen 70 deltagere. Til klubbens aktiviteter hører desuden Teaterkredsen – og nu kan man også snart kalde os filmklub, sagde formanden, for 3 af arrangementerne var forpremierer på: TV-serien ”1864” og på ”Idealisten” og på filmen om Ekstra Bladet.
Anette Hartung og Jens Mandrup-Christensen blev takket for deres indsats i Teaterkredsen. Finn Hillmose for sit arbejde med hjemmesiden. Mette Eeg for sin hjælp i Kreds 1-kontoret – og Kreds 1 for sit årlige økonomiske tilskud.
”Året har været mit første som formand, og det har ikke været svært, men sjovt, på grund af herlige kammerater i bestyrelsen. Men allervigtigst er en tak til medlemmerne, som med deres humør og spørgelyst gør Veteranklubben til så god en forening – karakteriseret af Bertel Haarder, da han forlod sit møde hos os med ordene: ’Til dén forsamling kan I være bekendt at invitere hvem som helst!”
Beretningen blev vedtaget.

Regnskabet
blev kommenteret af kasserer Annette Hartung. Årets indtægt: 79.960 kr. Udgift: 94.950 kr., altså tilsyneladende et underskud på 14.990 kr. – men ca. 6.000 kr. af underskuddet er udeståender fra året før, som først er indgået i regnskabet for 2014, så det reelle driftsunderskud har været ca. 9.000 kr. Formuen pr. 31. december 2014: 71.819 kr., heri indgår et overskud fra rejserne til udlandet på 13.140 kr. Principielt skal udlandsrejserne hvile i sig selv, men der er altså over en længere årrække opsamlet en reserve.
Ved udgangen af 2014 havde foreningen 315 betalende medlemmer.

Indkomne forslag
Et forslag (fra Ole Kjær Madsen) om, at medlemmerne skal bære navneskilt ved møderne, fik ikke bestyrelsens tilslutning, primært pga. det praktiske arbejde.
Der var et par kommentarer til støtte for forslaget (herunder en idé om at påsætte sit pressekort som identifikation) Den mest muntre kommentar var: ”Det kunne være en støtte at bære navneskilt, så man trods sin alder kan huske, hvad man hedder!”.
Ole Kjær Madsens forslag blev stemt ned. Men han noterede, at flere stemte for, end da han fremsatte ideen 1. gang i fjor – og bebudede, at han vil genfremsætte forslaget næste år.

Anker Tiedemann betegnede det som ”fortræffeligt”, at medlemmerne kan tage ledsager med til arrangementerne og foreslog et særligt årskontingent for dem, fx 100 kr. Forslaget var ikke frem­sendt før 1. marts, som det skal if. vedtægterne for at komme til afstemning. Dirigenten konklu­de­rede, at bestyrelsen kan tage spørgsmålet op, og kassereren gjorde opmærksom på, at efterladte har mulighed for at blive medlemmer, og at de så betaler normalt kontingent.

Kontingentet
blev fastsat uændret til 200 kr.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ingen modforslag til genvalg af de fire afgående: Palle Hermund, Børge Egelund Jørgensen, Niels Bjørn Hansen og Lis Lipschitz. Valgene gælder for 2 år, dog kun 1 år for Palle Hermund, som  indgår i turnus for Nikolaj Ifversen, der overtog formandsposten efter Hermund i fjor.

Eventuelt
Ingen kommentarer/debat.

gen2

Referent: Børge Egelund Jørgensen