Generalforsamlingen 2016

2616 Nikolaj - formand (2).ok

Nikolaj Ifversen opgjorde arbejdet i sin første periode som formand. Foto: Finn Hillmose

 

Generalforsamlingen blev holdt i Allers mediehus med 60 deltagere. 

Valg af dirigent
Helge Møller blev valgt.

Årets døde blev mindet: Jette Møller Nielsen. Thorkil Thomsen. Hans Aarrebo Møller. Dorthe Wiegmann.

Formandens beretning
Nikolaj Ifversen opgjorde arbejdet i sin første periode som formand:
2 rejser (Baltikum og Budapest) og 17 arrangementer, bl.a. ”nytårssang” med Georg Metz, Veterancafé med Jens Bjerre, politisk analyse med Jens Ringberg, besøg i Korsbæk på Bakken og Synagogen i Krystalgade – og takkede:
Jens Mandrup-Christensen (og Annette Hartung) for deres arbejde med Teaterkredsen
Finn Hillmose for hjemmesiden
Mette Eeg for ”kæmpehjælp” fra Kreds 1-kontoret
Kreds 1 (formand Frederik Juel) for tilskud på 30.000 kr.
Bestyrelsen for at formandshvervet har været ”sjovt og med godt kammeratskab”
Medlemmerne for ”godt humør og mange søde ord”
Beretningen blev godkendt

Regnskabet
Kasserer Annette Hartung gennemgik hovedpunkterne. Årets overskud er 13.751 kr., men vi tør ikke foreslå mindre kontingent, for udgifterne er stigende, bl.a. fordi oplægsholderne i højere grad beder om honorar.
Medlemstallet er nogenlunde uændret (omkring 320), men lidt usikkert, fordi 36 endnu mangler at betale kontingentet for 2016. De får snart rykker nr. 2 iht. vedtægterne.
Formuen inkl. rejsekassens andel er 85.570 kr. (ved udgangen af 2015)
Den lave rente og de høje gebyrer betyder, at det koster klubben penge at have dem i banken, oplyste kassereren – og det medførte fra et medlem forslag om at skifte til en bank, der ”ikke koster os noget”.
Med denne benærkning blev regnskabet godkendt.

Indkomne forslag
Ole Kjær Madsen fremsatte for 3. år i træk forslag om at bære navneskilt ved klubbens møder. Bestyrelsen gik imod forslaget, primært med henvisning til det administrative besvær. Der var 5 indlæg for/imod forslaget.
En afstemning gav 8 stemmer for, dvs. at forslaget blev forkastet endnu en gang.

Forslag til kontingent for 2017
Vedtagelse: Uændret 200 kr.

Valg
Formand Nikolaj Ifversen genopstillede og blev valgt med akklamation – og det gjaldt også bestyrelsesmedlemmerne Annette Hartung og Peter Hertz
Desuden genvalgtes bilagskontrollant John Høst Schmidt og hans suppleant, Kaj Spangenberg.

Eventuelt
Forslag om at man får en svarmail, når man tilmelder sig et arrangement. Svar: Gennemføres hvis det er teknisk og økonomisk muligt.
Forslag om at presse rejsernes pris længere ned. Svar: Klubben har ”benhårde” forhandlere, der nok ikke kan opnå bedre resultater, end vi får nu.
Henstilling om at en veteranklubrejse altid skal inkludere et fagligt arrangement, så det differentierer sig fra en standardrejse (Spanien-rejsen i efteråret 2016 blev brugt som eksempel på, at det ikke sker) Svar: Vi har faglige arrangementer på en del rejser, men vil gerne have flere tilkendegivelser, om deltagerne vil have mere fritid (som nogle udtrykker ønske om) eller om vi skal satse på mere udfyldte dage med flere fastlagte arrangementer.
Forslag om at koordinere bedre med Publicistklubben, så datoer og ideer ikke er de samme. Svar: Vi har prøvet tidligere uden større interesse fra Publicistklubben, men vil tage kontakt igen, evt. også om at arrangere fælles møder.

…og så var der fra et medlem ros til bestyrelsen for ”et gedigent arbejde med mange arrangementer af imponerende kvalitet”.

Referent: Børge Egelund Jørgensen