Gynger og karruseller og glarmestre

Dårlige skribenter klatter med ordene,
som dårlige økonomer klatter med pengene.
Frithiof Brandt 

‘Det er som visen om gyngerne og karrusellerne, når man kigger i Carlsbergs årsregnskab for 2013, som blev offentliggjort i går’, skrev Politiken – i fuld fortrøstning til, at meningen nok blev forstået af rette vedkommende. Hvilket det såmænd også nok blev, for udtrykket lever vel endnu i folkemunde. I hvert fald bliver det jævnligt genopfrisket i radioens Giro 413, når Preben Uglebjerg synger Ulrich Ravnbøls vise, som han lancerede i l967 i Tivoli-Revyen i København.

Måske lever vendingen også stadig i de britiske folkemunde. Her kan den i hvert fald spores tilbage til 1950, hvor den forekom i en lærebog om økonomi af G. Williams, ‘The Economics of Everyday Life’: …’for what we lose on the swings we shall gain on the roundabouts.’
Sporene går endnu længere tilbage i tiden, såmænd helt tilbage til fordums markedspladser, hvor udtrykket simpelthen dækkede gængs snusfornuftig forretningsgang for den, der ejede både gynger og karruseller.

Og mens vi er ved arven fra England: Nogen stiller sig i vejen for udsigten til fjernsynsskærmen, og en af de tilstedeværende – formodentlig af den modnere årgang – udbryder: ”Flyt dig lidt – din far var en dårlig glarmester.”

Også den ‘vits’ er kommet flyvende til os fra de britiske øer for længe siden. Den kan dateres til 1738. Da forekom den i en bog af Jonathan Swift (forf. til ‘Gulliver’s rejse’). Deri står sætningen: ”Your father was a bad glazier!”, henvendt til den, som spærrede for udsigten. Bogens titel var ‘Polite Conversation’.