Julequiz 2007

Quizzen er udarbejdet af Børge Egelund Jørgensen.

1. Ritzaus Bureau får ny adm. direktør 1. januar 2008. Fornavnet er Lars. Efternavnet:_____________

2. Medlemstallet i Journalistforbundet passerede i 2007:

9.000___ 11.700___   13.500___

3. Journalistforbundets medlemstal er i de senere år steget med hvor mange medlemmer om året:

Ca. 200___ Ca. 400___ Ca. 550___

4. Hvem af disse mediemedarbejdere har ikke haft en politisk karriere?

Claus Toksvig. Frode Kristoffersen. Bjørn Elmquist. Ole Andreassen. Jakob Nielsen. Anne E. Jensen. Kaj V. Andersen. Henning Skaarup. Uffe Ellemann-Jensen. Paula Larrain. Jørgen Poulsen. Lis M. Frederiksen.

5. Hvilken af disse fire gratisaviser har flest læsere (altså læsertal, ikke tryktal)

24 timer___  Nyhedsavisen___  MetroXpress___   Urban___

6. Jyllands-Posten har i det seneste år mistet mange læsere. Hvor stort er tabet i % i forhold til oplag?

8 pct.___   12 pct.___   20 pct.___

7. Hvilket dagblad (betalingsavis) har størst oplag, både på hverdage og i weekenden:

Berlingske Tidende___  Jyllands-Posten___   Politiken___

8. DR2 har fået ny chef, tidl. bl.a. chefredaktør på B.T. Hvad hedder han?

___________________

9. Hvad hedder Berlingskes ejer, Montgomery, til fornavn?
___________________

10. Hvor mange seere har TV2 News i gennemsnit (set mindst 5 minutter i døgnet):

92.000___ 149.000____   284.000___
11. TV-licensen til DR blevet afløst af en medielicens. Hvad koster en medielicens i 2008 inkl. moms:

1.670 kr.___   1.867 kr.___   2.190 kr.___

12. Hvor mange ”sortseere” (folk der ikke betaler licens) er der i Danmark if. DR?

120.000___ 165.000___ 200.000___
13. Hvor meget er licensen pr. år, hvis man kun har radio:

180 kr.___   320 kr.___   544 kr.___

14. TV2 Radio havde premiere i 2007. Hvornår:

1. februar___ 1. april___ 1. juni___

15. Hvilken DR-radiokanal har flest lyttere: P1___   P2___  P3___   P4___

16. Hvilken kommerciel radiokanal i Danmark har flest lyttere:

TV2 Radio___ Radio 100FM___ The Voice___

17. DR-Byen var budgetteret til 3 mia. kr. Hvad kommer den til at koste if. de seneste beregninger:

3,9 mia.___ 4,2 mia.___ 4,7 mia.___

18. Århus Stiftstidende og De Bergske Blade fusionerede i 2007 i et selskab, der fik navnet:

Media Jylland___  Midtjyske Medier___   De Syv___

19. En journalist og en fotograf fik Cavlingprisen i januar 2007. Hvem:

Journalisten____________________________   Fotografen____________________________

20. De fem mest læste danske ugeblade (altså læsertal, ikke salgstal) var i 1. halvår 2007: Familie Journalen, Se & Hør, Hjemmet, Billed Bladet og Ude & Hjemme. I hvilken rækkefølge:

1._______________________
2._______________________
3._______________________

4._______________________
5._______________________

21. Jydske Vestkysten fik en kendt TV2-vært  som chef i 2007. Navnet:____________________

22. Hvad er arbejdsløshedsprocenten i Dansk Journalistforbund:

6,1___   8,4___   11,2___

23. Hvornår udkom Politiken første gang:

1884___   1892___  1904___

24. Hvor mange medlemmer har Københavnske Journalisters Veteranklub?

92___   166___   227___

25. Hvem har sagt: ”Journalisterne kommer om få år til at arbejde på en meget anderledes måde: Meget mere mobilt, meget mere ude i marken, ude ved læserne og kilderne. Alt for meget journalistik i dag er kontor- og telefonjournalistik. Vi tænker alt for traditionelt i mediehusene”

Tøger Seidenfaden, Politiken___ Lisbeth Knudsen, Berlingske___ Ulrik Haagerup, DR-Nyheder___

SVAR på Julequiz 2007 

1. Vesterløkke, tidl. programdirektør i DR 

2. 13.500 

3. 400 

4. Jakob Nielsen. Henning Skaarup. Paula Larrain. Lis M. Frederiksen

5. 24 timer: 606.000 (MetroXpress 551.000. Nyhedsavisen 550.000. Urban 479.000) 

6. 12 procent (Politiken 9%, Berlingske Tidende 5%) 

7. Jyllands-Posten: 140.075 (hverdage) Berlingske 123.659. Politiken 116.310 Søndage: Jyllands-Posten 189.300. Politiken 148.952. Berlingske 142.256 

8. Arne Notkin 

9. David

10. 149.000 

11.  2.190 kr. 

12. 200.000 

13.  320 kr. 

14. 1. februar 

15. P4: 2.229.000 (P3 2.023.000. P1 887.000. P2 471.000) (ugentligt lyttertal i snit i okt. 2007) 

16. Radio 100FM 868.000 (TV2 Radio 631.000. The Voice 496.000.) (ugentligt snit okt. 2007) 

17. 4,7 mia. 

18. Midtjyske Medier (omfatter 7 dagblade, 20 ugeaviser, 2 radiostationer, 500 medarbejdere) 

19. Journalist Olav Hergel. Fotograf Miriam Dalsgaard 

20. Se & Hør (836.000) Billed Bladet (753.000) Ude & Hjemme (613.000) Familie  Journalen (561.000) Hjemmet (493.000) 

21. Mikael Kamber 

22. 6,1% (seneste tal er fra september, omregnet til fuldtidsstillinger) 

23. 1884. Grundlagt 1. okt. af Viggo Hørup, Edvard Brandes og Herman Bing 

24. 227 

25. Lisbeth Knudsen i ”Mennesker og Medier” 23. nov. efter udnævnelsen til koncernchef