Julequiz 2010

Quizzen er udarbejdet af Børge Egelund Jørgensen.

1) TV2News havde 200.000 seere pr. uge i premiereåret 2006. Nu er tallet:
300.000___   600.000___  800.000___

2) Hvad var gennemsnitsalderen i DR’s fyringsrunde i 2010: 48 år___   54 år___   58 år___

3) Hvem har sagt: ”Paa min Dør burde staa: Al Handel, Betleri og Interviewning frabedes”: Karen Blixen___   Soya___  Tom Kristensen___

4) En af DR’s dramaserier bliver produceret i en amerikansk version. Er det:

”Ørnen”___  ”Forbrydelsen”___  ”Nikolaj & Julie”___

5) Giro 413 lancerede på 60-årsdagen en Top-Ti. Hvilken af disse sange er ikke med:

”Tak er kun et fattigt ord”___   ”Kære lille mormor”___   ”Midt om natten”___

6) Journalistuddannelsen på RUC krævede i 2010 Danmarks højeste gennemsnits­karakter på et videregående studium. Var det: 9,7___   10,1___   10,9___

7) Hvor mange journalister er medlem af Kristelig Fagbevægelse i stedet for DJ? Over 50___   Over 200___   Over 500___
 

8) Er kvindelige journalister hårdere ramt af arbejdsløshed end mænd? Ja___   Nej___

9) Jyllands-Postens Flemming Rose er ikke mere avisens kulturredaktør, men:

Moskva-korrespondent___   Søndagsredaktør___   Udlandsredaktør___

10) Varepriserne er samlet set steget 22% siden år 2000. Hvor stor er stigningen på aviser/tidsskrifter: 28%___   42%___  51%___

11) En kendt journalist søgte i sin ungdom ind på Jordemoderskolen? Hvem:

Karen Thisted___   Anders Lund Madsen___   Lisbeth Knudsen___

12) En undersøgelse viser, at de fleste danske journalister politisk stemmer:

Til venstre for midten___   Til højre for midten___

13)  Hvilket af disse ord har størst chance for at komme i Retskrivningsordbogen i 2012:

Askesky___   Kødklister___   Halalhippie___

14) Hvilken kendt mediemand sagde om sit fødeår: ”1917 – det var dengang, Danmark solgte De Dansk-Vestindiske Øer. Men så fik de jo mig i stedet”:

Svend Kragh Jacobsen___ Otto Leisner___   Povl Sabroe (Den Gyldenblonde)___

15) Er Berlingske Tidende i Top-Ti blandt aviser med bandeord? Ja___  Nej___

16) Hvad er gennemsnitsalderen for en dansk avislæser? 37 år___   42 år___   58 år___

17) Hvor mange kvinder har i de sidste 15 år fået Kristian Dahls Mindelegat (”Den lille Cavling-pris”)   3___   5___  1___

18) Mandlige journalisters dødelighed er over gennemsnittet. Er kvinders?

Ja___   Nej___

19) TV2’s ”Go´morgen Danmark” havde premiere 2. dec.: 1992____  1994___   1996___

20) Hvilken ugedag bliver der hørt mest radio: Onsdag___  Lørdag___   Søndag___

SVAR på Julequiz 2010

1. 800.000, især fordi kanalen fra 2007 gik over til at satse på programmer om politik og finans foruden nyheder. 

2. 48 år. Efter fyringsrunden har DR godt 3.000 medarbejdere = 450 færre end i 2006

3. Carl Erik Soya. Men det kunne have været Karen Blixen. Hun følte interviewet som en eksamination. Det har givet titel til John Chr. Jørgensens bog om interview, som er et citat af Karen Blixen: ”Kommer De som ven – eller som interviewer?”

4. ”Forbrydelsen” produceres af tv-stationen AMC med amerikanske skuespillere. ”Nikolaj & Julie” blev købt til en amerikansk version i 2004, men ikke realiseret.

5. ”Midt om natten”

6. 10,9 = sværere at blive journalist end læge og studerende på CBS

7. 500-700. Det koster 5.000 kr. mindre om året.

8. Ja. Arbejdsløsheden er især stor i aldersgruppen af kvindelige journalister, der har små børn, dvs. 35-39-årige.

9.  Udlandsredaktør.

10. 51%. Konkurrencen fra især gratis indhold på nettet vil sandsynligvis lukke for store nye prisstigninger. Lisbeth Knudsen: ”Vi tror ikke på prisskruen ret meget længere. Der er behov for andre indtægter”.

11. Anders Lund Madsen. ”Jeg havde den allerstørste angst ved at henvende mig til mennesker. Det dér med at ringe til folk kunne jeg ikke, og så er det ret svært at være journalist”. Søgte derfor andre uddannelser, hvor det var særlig svært at komme ind: Skuespillerskolen, arkitektskolen, psykologistudiet, medicin, jura – og jordemoder.

12. Til venstre. Ph-d-afhandling af Morten Skovgaard på Syddansk Universitet. Kun 11% ville stemme til højre, deraf 1% på Dansk Folkeparti.

13. Halalhippie. Jørgen Nørby Jensen, Dansk Sprognævn, siger, at askesky bare er et almindeligt sammensat ord – og kødklister er ikke et vedholdende ord, der vil blive brugt i længere tid. Halalhippie tror han på. Ordet er opfundet af Naser Khader. Det betegner én, der er lidt for begejstret for indvandrere.

14. Otto Leisner (1917-2008). Svend Kragh Jacobsen 1909-1984. Povl Sabroe 1897-1984.

15. Ja. Berlingske Tidende er nr. 5 på en Top-20-liste. Ordene er fx ”sgu” og ”fuck”. Ekstra Bladet fører (bruger i gennemsnit ordet sgu mindst 2 gange hver dag) B.T. og Politiken ligger også højt på listen. Viborg Folkeblad er det pæneste, mens Weekendavisen nøjes med et halvt hundrede bandeord pr. halvår.

16. 58 år. Tallet er fra en festforelæsning, professor Anker Brink Lund holdt på CBS i anledning af sin 60-årsdag. Brink Lund bliver kontaktet så tit af medierne, at han kalder sig ”vagthavende medieforsker”.

17. Kun 1 = Berlingske Tidendes 34-årige Line Holm Nielsen fik prisen i år for sine velskrevne og sobre beskrivelser af menneskelige skæbner”. Legatet er på 15.000 kr.

18. Nej. Ved indeks 100 er mænds dødelighed 108, mens kvinders er under gennemsnittet, nemlig 88. Fiskere, tjener og kokke dør tidligst. Deres indeks er 170

19. 1996

20. Onsdag. Forklaringen er, at onsdag er den dag, hvor færrest holder fridag og meget radiolytning foregår i bilen på vej til og fra arbejde og på arbejdet.