Julequiz 2011

Quizzen er udarbejdet af Børge Egelund Jørgensen.

1) En kendt studievært debuterede i TV som 10-årig:

Clement Kjersgaard___   Jarl Friis-Mikkelsen___   Michael Meyerheim___

2) Kongehusets nytårstale blev udsendt første gang i:

1925___  1941___   1948___

3) Kristian Sloth fik hældt en ordentlig spand skidt i hovedet, da han interviewede Bertel Haarder til TV-Avisen. Klarede Sloth seancen, fordi han før journalist­uddannelsen var: Socialrådgiver___   Skraldemand___   Psykolog___

4) Hvad er gennemsnitslønnen om måneden (uden pension) for en journalist i hovedstadsområdet: 32.000___   40.000___  48.000___

5) I 2011 blev Berlingske Tidendes navn forkortet til Berlingske. Navnet Berlingske Tidende er fra: 1922___   1936___  1954___

6) VM-håndboldfinalen Danmark-Sverige blev Danmarks mest sete TV-begivenhed nogen sinde med: 1.894.000 seere___   2.463.000___   2.729.000 seere___

7) Maria Rørbye Rønn blev valgt til DR-generaldirektør blandt:

40 ansøgere___  50___   60___

8) Familie Journalen er Danmarks ældste ugeblad fra 1877. Hvornår udkom Hjemmet første gang? 1897___   1904___   1912___

9) Hvor mange 55-74-årige ser TV, mens de spiser et hovedmåltid: 20%___  30%___   50%___
10) Hvor meget af medlemskontingentet koster det i 2011 at få ”Journalisten” ind ad døren: 157 kr.___  244 kr.___ 413 kr.___

11) Hvad er gennemsnitsalderen på P4’s lyttere? 37 år___   44 år___   52 år___

12) Hvilken medievirksomhed er størst i Danmark:

Egmont___   Aller___   Berlingske Media___

13) I hvilket land mister flest journalister livet på jobbet:

Brasilien___  Afghanistan___   Mexico___

14) I 2011 er det et rundt antal år siden, dagbladet Aktuelt udkom for sidste gang: 10 år___   15 år___   20 år___

15) Hvem udgav i 2011 sine erindringer med titlen ”Livtag og lykketræf”:

Ulla Terkelsen___  Karen Thisted___   Lone Kühlmann___   Monica Ritterband___

16) I juli 2011 skete noget epokegørende i dansk presse:

En provinsavis fik sin første kvindelige chefredaktør___   Ingen betalingsavis udkom i 100.000 eksemplarer___  Berlingske blev underkendt af Pressenævnet i 3 sager___

17) Gennemsnitsalderen for nyoptagne journaliststuderende var i 2011:

22 år___   25 år___   27 år___

18)  Giv de rigtige svar på tre spørgsmål fra optagelsesprøven i 2011 til  journalist.

Hvilket land eksporterer Danmark mest til: Tyskland___   Kina___ Sverige___   England___

Hvad hedder den styreform, hvor en regering ikke ved udnævnelsen må have flertal imod sig: Diktatur___  Demokrati___   Negativ parlamentarisme___   Positivt plutokrati___

Hvad eller hvem er Nasi Goreng: En ret med stegte ris___   Tibets kommende åndelige leder___   Oprørsbevægelsen på Sri Lanka___   Berømt rapport fra Jamaica___

19) Hvor mange forlag er registreret i Danmark: 232___   567___   1.202___

20) Hvilke af disse 3 ord ventes at forsvinde i næste udgave af Retskrivningsordbogen:

Adelsbrev___  Admiralinde___   Nidsk___   Fusentast___    Svanger___
Bajads___

 

SVAR på Julequiz 2011

1. Clement Kjersgaard i Otto Leisners program ”Hvis er hvems?” i 1986. Publikum skulle gætte, at han var søn af museumsdirektør Erik Kjersgaard. Clement var uimponeret, gammelklog, hurtigsnakkende og meddelte, at når han blev stor, ville han være TV-vært.

2. 1941 i radioen, fra 1958 også i TV

3. Skraldemand

4. 40.881 kr. mod 37.855 kr., i provinsen

5. 1936 – fra 1858 til 1936 var navnet: Berlingske politiske og Avertissements Tidende

6. 2.729.000  – DR1 og TV2 – den tidligere rekord var 2.714.000 seere til ”Krøniken”s afsnit 10

7. 60

8. 1904 – en fortsættelse af Damernes Blad, som udkom 1. gang i 1898

9. 20%

10. 413 kr. – derfor reduceres antallet af udgivelser fra 2012 (annonceindtægterne svigter)

11. 52 år. P1 57 år. P2 66 år. P3 38 år

12. Egmont med 10,5 mia., derefter Aller med 4 mia.

13. Mexico if. FN. 66 er myrdet de seneste 5 år og 12 er forsvundet. Især pga. narkokartellerne

14. 10 år

15. Monica Ritterband. Ulla Terkelsens erindringer hedder “Vi kan sove i flyvemaskinen”

16. 100.000 eksemplarer

17. 22 år – på kanten af 23

18. Tyskland – Negativ parlamentarisme – Risret (alle 3 svar skal være rigtige – ellers tæller svaret ikke)

19. 1.202 – antallet er i nogle år vokset med 100 om året

20. De 3 første – de andre er i farezonen næste gang. Nidsk betyder hadefuld/misundelig