Noller og nørd –
og dronningens gardiner

Sproget er summen af
alle accepterede misforståelser
Otto Kelmer

”Når I herovre på Djævleøen siger om en ung knægt, at han er en ‘nørd’, mener I så ikke det samme som vi jyder, når  vi siger om sådan en fyr, at han er ‘noller’?”
Svært spørgsmål!
Noller er ingen af de mest gængse opslagsbøger  meget for at definere endegyldigt – joh, man kalder en fyr for noller, hvis han er en ‘tumpet, lidt naiv størrelse, som kun siger kedelige ting og er forkert klædt’. Ordet er muligvis udviklet af nådelig, som betød stille og bedende. De adjektiver kan man næppe bruge om en nørd. Det ord (på engelsk nerd) var i mange år i USA slang for fjols, men det har ændret profil, så det i dag ifølge Nudansk Ordbog kan bruges om ’en intelligent person, der kun interesserer sig for en eneste ting og derfor virker mærkelig ‘.
Ifølge Pia Jarvads bog ‘Nye ord – hvorfor og hvordan?’ defineres en nørd som ‘en charmeforladt, lidt kedelig, men ikke ubegavet mand, som ikke er interesseret i at være med på noderne.’ Er sådan en nørd noller? Tja, man kan jo eksperimentere, hvis man har et eksemplar inden for rækkevidde. (Som det fremgår, kan begge de pågældende ord kun bruges i forbindelse med væsener af hankøn)

For fulde gardiner. Allerede i 1950’erne var det dagligdags tale i Zoneredningskorpset at bruge vendingen: Udrykning for fulde gardiner, altså ‘fuld udrykning med lyd, lys og gardiner’. Ordene henviste til henholdsvis lyden fra udrykningshornet, de blå glimt fra blinklysene samt Redningskorpsets gule flag.
Udtrykket ‘ for fulde gardiner’ fik på et tidspunkt stor udbredelse, og man mener, at det hænger sammen med, at dronning Margrethe brugte det ved et pressemøde i 1984. Længe har det været nogenlunde i fred, men pludselig en dag i februar 2014 sprang det ud i tv’s vejrudsigt, hvor vejrmanden efter et par gråvejrsdage jublede: ”Men i morgen kommer solen igen – for fulde gardiner!”