Fra toppolitiker til medmenneske

2016-poul-nyrup-9b

Foto Finn Hillmose

Fuldt hus i Veteranklubben, da Poul Nyrup Rasmussen fortalte om sit livs afgørende politiske og menneskelige problemstillinger.

– Du skal gøre det klart, hvilken retning du vil gå. På midten er der kun hvide striber og døde fluer! Med dette citat af Svend Auken slog tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen en af sine politiske grundsætninger fast, da han mødtes med Veteranklubbens medlemmer onsdag den 21. september 2016. – Når du har slået fast, hvor du står, så kan du begynde at forhandle og indgå kompromisser, men retningen skal være klar…

Mødesalen i ”Bethesda” på Israels Plads var fyldt til bristepunktet, da Poul Nyrup fortalte om sin vej frem til landets højeste politiske embeder og sin efterfølgende kamp for at bedre vilkårene for psykisk sårbare mennesker.

Sin politiske retning fandt han tidligt, da han voksede op i et fattigt miljø i Esbjerg og oplevede kløften mellem rig og fattig på sin krop. Det politiske håndværk lærte han gennem stedse højere poster i LO og Socialdemokratiet, indtil han en dag var partiformand, statsminister, EU-parlamentariker og formand for de europæiske socialdemokratier.

2016-poul-nyrup-6bDen menneskelige kurs og troen på sig selv havde han med sig fra et barndomshjem fyldt med ubegrænset kærlighed og tillid fra forældrene. – Hvis du kan dine lektier og taler sandt, så klarer du dig! sagde faderen. Den store omsorg for de psykisk sårbare voksede frem, da hans datter Signe blev psykisk syg og tilslut tog sit eget liv, kort efter at han selv var blevet statsminister i 1993.

Politik på topplan er konstant, intenst arbejde, som går hårdt ud over familien og vennerne, sagde Poul Nyrup. Og når man så bliver ramt af ulykken og møder det store tomrum, så er der, forenklet sagt, to muligheder: enten at sætte sig hen i en krog og ruge og spekulere over, hvad man kunne have gjort anderledes, eller at kaste sig ud i endnu mere arbejde, arbejde, arbejde…

Da datteren døde, valgte Poul Nyrup det sidste. Arbejdet blev hans harnisk mod sorgen. – Tiden læger nogle sår, men ikke alle, sagde han. Man må sætte ind på at gøre det tabte til en del af sig selv og komme videre.

Efter afslutningen af sin politiske gerning i 2011, kastede den myreflittige Nyrup sig ud i kampen for at hjælpe de psykisk sårbare, og hans allerstørste interesse ligger hos de unge. Han var med til at stifte paraplyorganisationen ”Det sociale netværk” og senere ”Headspace”, der tilbyder gratis og anonym rådgivning til unge mellem 12 og 26.

– Vi har her i landet over 80.000 sårbare unge mennesker. Tre fjerdedele af dem, der dropper ud af deres uddannelse, gør det, fordi de er ramt af sårbarhed, først og fremmest ensomhed og manglende tro på sig selv.
”Headspace” har rådgivning i ti byer, hvor unge kan gå direkte ind fra gaden og komme til at tale med et menneske. – Det er noget andet end det traditionelle behandlingssystem. Vi giver ikke diagnoser eller udskriver piller. Vi lytter og taler med den unge og prøver at få dem til at tro på, at de har noget at byde på.

– Nogle unge har svært ved at forstå, at livet ikke bare er en lang perlekæde af lykkelige begivenheder. Vi hjælper dem til at forstå, at fordi man har tabt én gang, så er man ikke fortabt. At hvis man vil have glæden, så må man tage sorgen med. Jo tidligere, man kan gå ind og få sat ord på det, des større er chancen for at de kommer videre, fortalte Poul Nyrup Rasmussen.                                                PH

2016-poul-nyrup-5