Gode velbesøgte eftermiddage

12 februar havde vi besøg af erfaren, klog og kontant journalist, Marie LouiseToksvig  fra DR P1, som fortalte om ordentlig journalistik og journalistisk etik.

14 marts. Over100 havde tilmeldt sig mødet med diplomaten par excellence Friis Arne Pedersen (billedet), der kunne fortælle os om Den forandrede verden  – som også hans seneste bog handler om.