Minister spår om fremtiden

2011 per-stig

Foto: Annette Hartung

På Københavns eleganteste tørreloft – Kulturministeriets møderum i toppen af Assistenshuset – hørte 80 veteraner 25. januar 2011 kulturminister Per Stig Møller analysere verdenssituationen: Alene i Nordafrika skal der skabes 170 millioner job for at beskæftige den voksende befolkning i løbet af de næste 15 år. Ellers truer uro og islamisme.
Løser vi det problem, får vi et nyt: Klimaforandringerne vil ødelægge Afrikas landbrugsområder – enten tørrer de ud eller skylles væk af voldsomme regnskyl. Så er vi for alvor i nedgangstider, og generelt har demokratier aldrig overlevet lange nedgangsperioder. Dertil kommer den omstændighed, at nye kommunikationsformer atid påvirker samfundsformerne: Skriften var baggrunden for de store centralstater, hurtigpresserne for demokratiet – og radio og TV fører til en situation, hvor al politisk handlen skal foregå – for – hurtigt.
Det, sagde Per Stig Møller, har ført mig frem til tanken om en to-kammer rigsdag. Ikke fordi jeg vil have landstinget tilbage, men kun fordi jeg vil have en indbygget garanteret forsinkelse som værn mod forhastede, mediedrevne beslutninger.
Besøget i ministeriet sluttede med en omvisning i de prægtige lokaler med en masse god kunst på væggene.
Seiden