Spies, Glistrup og 125 veteraner

Scenerne er fra Christoffer Boes film “Spies & Glistrup”, som 125 veteraner oplevede ved en særforevisning i Dagmar-biografen 19. august 2013 – 10 dage før den officielle premiere.
Instruktøren, Christoffer Boe (foto), blev klappet ind, da han efter filmen stillede op til interview. Han fortalte, at han er vokset op i et pænt juristhjem, “hvor man beholdt tøjet på, når man gik i bad”, men nu havde lyst til at fortælle en anden historie.

boe-jpgChristoffer Boe sagde, at bl.a. Mogens Glistrups udtalelser i TV-magasinet ”Focus” i 1971 om sin nul-skat, var epokegørende for dansk politik og altid har stået for ham som noget særligt. “Det var en af bevæggrundene til at lave filmen”.
Han turde ikke give noget bud på, hvor mange af filmens scener, der er historisk korrekte. “Jeg prøver at sige noget om tiden (1965-1984), og dér bruger jeg fiktionen.
Rollerne som Spies og Glistrup spilles af Pilou Asbæk og Nicolas Bro. “Vi skønnede, at uden forbilledernes dialekt, ville det ikke være rigtigt”, siger Christoffer Boe. Derfor taler Nicolas Bro ”Rønne-fint” som Glistrup, mens Pilou Asbæk gnægger tonløst som Simon Spies.

Nicolas Bro har i fem år vidst, at han skulle spille Glistrup, mens instruktøren var mere usikker på, om den 30-årige Pilou Asbæk kunne udfylde rolle som den meget ældre Spies. Men efter en prøve på et hotelværelse, hvor Pilou Asbæk bl.a. skulle vise, at han kunne rejse sig fra sengen på den rette måde, var der ingen tvivl. Pilou Asbæk havde bemærket, at Simon Spies have en spids overlæbe – det blev klaret ved, at skuespilleren rullede toiletpapir sammen under overlæben!
Mogens Glistrups søn, Jørgen, har kritiseret, at der blev lavet en film om hans far. “Men jeg ville ønske, at han holder af den”, sagde Christoffer Boe, som kalder sin film en påmindelse til næste generation. “Det er en historie om danskerne, der har taget originalerne til sig”.                                                                                   LL