Fire journalister, der alle har skrevet bøger

Peter Mose, Anna Libak, Stig Andersen og Egon Clausen.

Peter Mose, Anna Libak, Stig Andersen og Egon Clausen.

Hvad har skrappe departementchefer, fromme missionske bønder, Tøger Seidenfadens visioner og triste skilsmissebørn til fælles? At de alle blev genstand for stærkt koncentreret debat på Veteranklubbens bogcafe 19. marts 2012!

Fire journalister der alle har skrevet bøger, præsenterede ultrakort deres værker for et veteranpublikum med glubende appetit på at diskutere deres oplysninger og holdninger.

Peter Mose, sammen med Susanne Hegelund forfatter til ”Javel, hr. minister!”, fastslog, at de fleste uerfarne ministre er håbløst i lommen på deres drevne departementchefer. Det politiske element bør styrkes – ellers overtager embedsværket dagsordenen, mente han.

Anna Libak talte de skæve familiers og skilsmissebørnenes sag og læste sørgmuntre vers fra bogen ”Poesi for Pap-familier”: ”I weekenden blev jeg delt over på midten: mor får uge atten, far får uge nitten. De henter og bringer mig frem og tilbage, og omvendt på lige og ulige dage”. Anna Libak er ellers udenrigsjournalist og litteraturredaktør. Den nye bog har givet hende kontakt til et helt nyt læsersegment.

Stig Andersen, der har skrevet bogen ”Tøger”, bekendte, at hans respekt for Politiken-redaktøren voksede og voksede, efterhånden som han interviewede ham, mens Tøgers gamle kræftsygdom brød ud igen og til sidst slog ham ihjel. Tøger så sin skæbne i øjnene og lod sig villigt interviewe om, hvordan det var at skulle dø.

Egon Clausen causerede over sin indremissionske opvækst og det vanskelige brud med den vestjyske bibeltro. De store missionærer var så klippefaste i troen, at de kunne komme i problemer, fordi der står i det gamle testamente, at haren er drøvtygger. Løsningen bestod i at sige: ”Fejlen er min!”. Clausen berettede, hvordan han finder et lydhørt publikum blandt unge kvinder med tørklæde. De nikker genkendende til hans historie om konflikten mellem den stærke religion og det moderne liv og har svært ved at tro, at den også har været en realitet her i landet.