Generalforsamlingen 2022

Referat af generalforsamlingen i Journalisternes Veteranklub
4. maj 2022 i Bethesda, Rømersgade, København

Klubbens formand Nikolaj Ifversen bød velkommen til en generalforsamlingen i Bethesda, hvor Sven Ove Gade blev valgt til dirigent. Han kunne konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling. Formanden bad derefter forsamlingen rejse sig for at mindes medlemmer, kolleger, kammerater og venner, som er døde siden sidst afholdte generalforsamling: Jean Poul Carl Ekstrøm, Jørn Træholt, Erik Parbst, John Høst Schmidt og Hanne Danielsen.

 

Magre møder
-Senest vi holdt generalforsamling var i juni sidste år. Faktisk for sent i henhold til vedtægterne, men tvunget af Covid-19. Månederne forud, var mødemæssigt meget magre eller rettere sagt: Der skete ikke det mindste. Først i efteråret kom der gang i møderne. Hanne Vibeke Holst kunne fortælle, hvordan hun fire år tidligere havde forudsagt epidemien med romanen ”Som pesten”, lød det fra formanden, som fortsatte:.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at bestyrelsen har brugt tid på at finde frem til gode foredragsholdere og at det oftest har noget med vores fag at gøre: Flemming Rose, Anne Sophie Kragh, Kurt Strand og Ulla Terkelsen, som blev trakteret med et publikum på over 150 tilmeldte.

Nikolaj Ifversen fortsatte med at fortælle, at det siden 2015 har været tradition for, at
Georg Metz fortæller om danske sangskatte med akkompagnement af Mogens Bähncke og Veteranklubben synger.

Jubilæum
Året 2020 var Veteranklubbens jubilæumsår. Men det blev først i november 2021, at vi kunne markere det, og det blev ved at slå jubilæumsfesten sammen med årets julefrokost i Restaurant Granen ved KB-Hallen. Sommerudflugt blev det ikke heller ikke til sidste år på grund af Coronaen, men  sommerens udflugt er invitationer allerede er sendt ud.

Andre arrangementer har været holdt i Sankt Pauls Kirke, hvor komponisten og organisten Frederik Magle underholdt en eftermiddag. I begyndelse af april blev dørene til hendes majestæts audienslokaler på Christiansborg åbnet for os.

Rejse til Stratford upon Avon
-Veteranklubbens seneste arrangement – rejsen til Stratford-upon-Avon – har været en succes med oplevelsen af Shakespeares fødeby på hans 458. fødselsdag, hvilket ikke gik stille af. Blandt andet med at to verdensberømte skuespillere, som afslørede en nyrestaureret statue af Shakespeare. Det betød at Finn Hillmose var så heldig at blive fotograferet sammen med Judy Dench og Jette Sachs med Kenneth Brannagh. Begge kunne de bære stjernestøvet med, da vi dagene derefter besøgte Coventry og Oxford.

Nikolaj Ifversen takkede også klubbens medlem Egon Clausen, for at have arrangeret og lagt programmet for en rigtig gode rejse. Også Annette Hartung blev takket for i høj grad a have bidraget Egon med støtte i arbejdet både før og under rejsen.

Teateroplevelser
-Veteranklubben har desuden budt på en lang række teateroplevelser i det forløbne år. Ganske vist i starten ret hæmmet af Corona situationen, hvor det desværre var nødvendigt at aflyse et par gange. Men heldigvis bedrede det sig. Hvert år er forestillingen på Grønnegårds Teatret det store tilløbsstykke, hvor 95 havde købt billet til Jean de France sidste sommer. Og det tegner også flot i år, indtil, nu er mere end 65 af de forudbestilte 100 billetter til Holbergs Maskerade allerede afsat.

De 23 forestillinger, der er udbudt siden sidste generalforsamling, strækker sig fra den dystre Medea – den hvor hun myrder sine sønner – til Den Glade Enke – altså en bred vifte af oplevelser. Og -tilslutningen har været glimrende med topscoreren fra Grønnegårds Teatret til bundskraberen ’Oh Happy Day’, som simpelthen ingen ville se, så det blev et rundt 0.

Nikolaj oplyste videre, at Annette Hartung og Erik Schnettler ufortrødent fortsætter arbejdet. Sidste år blev det til 492 solgte billetter, og i år tegner også flot med foreløbig 259. Så det er bare med at gå i teatret med Veteranerne. Annette og Erik fortjener megen tak for det utrolig store arbejde de gør med at skaffe billetter. 

Safety Fond
Verdenssituationen ser ikke for godt ud. Jeg tænker på krigen i Ukraine. Dagligt er vi gennem medierne vidne til forfærdelige forhold. Handlinger som i høj grad også rammer de af vore kolleger som arbejder i Ukraine og i Rusland. Vores forbund, Dansk Journalistforbund, har en såkaldt ”Safety Fond”, der som sit formål støtter mediearbejdere som trues på brødet, og desuden hjælpe medier med at udkomme. Mange journalistiske medarbejderforeninger rundt omkring i landet har bidraget til denne fond, og i Veteranklubbens bestyrelse var der ikke et øjebliks tøven med at følge en opfordring om at støtte denne Safety Fond. Vi har bidraget med 10.000 kroner, og pengene er sendt. De vil gøre godt, hvor de kommer hen.

Tak
Herefter takkede formanden Bodil Kofoed, som har valgt at trække sig fra bestyrelsen, for hendes inspirerende medspil i klubben. Også Finn Hillmose fik tak for sit altid gode humør og hjælp i forbindelse med diverse tekster til hjemmesiden, samt også som fotograf til at foreviger klubbens sammenkomster. Endvidere lød der stor tak til Mette Eeg, som fra sin plads på Kreds 1 kontor i Journalistforbundet sørger for, at alt hvad vi finder på sendes direkte ud til medlemmerne. Takken blev også givet til kredsen for stor generøsitet med at støtte Veteranklubben økonomisk. Nikolaj Ifversen rettede en særlig tak til kredsens formand Frederik Juel.

Til slut fortalte Nikolaj Ifversen, at han ikke genopstiller. Men han understregede, at han i de forløbne år havde nydt arbejdet og de mange inspirerende møder i bestyrelsen.
-Jeg har i denne kreds meget at sige tak for.

Regnskab
Herefter aflagde kassereren Annette Hartung regnskab, som blev godkendt.
Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Kontingentet blev som foreslået uændret fastsat til 200 kr. om året.

Valg
Da Nikolaj Ifversen ikke ønskede genvalg, blev Helle Bygum, som var indstillet af bestyrelsen, valgt til ny formand.
Annette Hartung og næstformanden Peter Hertz blev genvalgt.
I stedet for Bodil Kofoed, som ønskede at udtræde af bestyrelsen, blev Eva Baré valgt.
Suppleant Palle Hermund ønskede ikke genvalg. Henrik Kaufholz blev valgt som ny suppleant.

I stedet for bilagskonrollant Niels Peter Arskog, som heller ikke ønskede genvalg, blev Marcel Buttrup valgt. Kaj Spangenberg blev genvalgt som suppleant for bilagskontrollanten.

Under eventuelt tog den afgående formand ordet og takkede for sin formandstid. 7 fantastiske år. Næstformand Peter Hertz takkede Nikolaj for hans indsats og gav ham en lygte mens forsamlingen takkede Nikolaj med stående applaus .
Ref. Ke