Generalforsamlingen 2011

genf-2011

67 medlemmer af Københavnske Journalisters Veteranklub deltog i årets generalforsamling fredag den 1. april,  hvor vedtægterne blev ændret og bestyrelsen genvalgt. Formanden mindedes 6 afdøde medlemmer, blandt dem foreningens tidligere formand Erik Heimann-Olsen.

Helge Møller blev valgt som dirigent.

Klubben vokser
Formanden Palle Hermund sagde i sin beretning, at faget har det relativt godt uden stor arbejdsløshed, selv om det er svært for nyudddannede at komme i gang.

Veteranklubben er i fremgang, både med en gradvis stigning i medlemstallet (til 248 ved årsskiftet) og med en kraftig tilslutning til de 21 arrangementer – hvoraf hele 5 af møderne havde over 100 deltagere.

Hermund gennemgik specielt de 7 arrangementer, der havde pressefagligt emne og delte i øvrigt en liste rundt over samtlige møder. Han sagde tak til Journalistforbundets Kreds 1 for støtte (på 30.000 kr. i år), til Mette Eeg, Gert Nielsen og Gitte Hansson for praktisk og elskværdig bistand og til Gunni Busck for hans mange års frivillige indsats med hjemmesiden, som nu erstattes af en ny: www.journalistveteraner.dk  med Finn Hillmose som webredaktør.

Teaterkredsen har skaffet billetter til 16 forestillinger i år  med et gennemsnit på 25 deltagere. Specielt populær er forpremieren i Grønnegårdsteatret, hvor 83 så ”Don Juan” sidste sommer. Foreningens møder foregår nu hovedsageligt i ”Bethesda”, som ligger centralt på Israels Plads og behandler os venligt.

Også plads til ledsagere
I diskussionen om beretningen blev det foreslået, at ledsagere skulle vige for egentlige medlemmer, hvis der var begrænset adgang til møderne. Næstformand Børge Jørgensen sagde, at det kun 2 gange i hans tid har været nødvendigt at sige nej til medlemmer af pladshensyn. Formanden lovede, at bestyrelsen anstrenger sig for at skaffe plads til alle, men ville ikke begrænse ledsagernes adgang: De er et væsentligt led i det sociale samvær. Kun 2 stemte for at begrænse adgangen, og derefter blev beretningen vedtaget enstemmigt.

Underskud men pæn formue
Kassereren Peter Hertz forelagde regnskabet.
Udgifterne har været godt 5.000 kr. større end indtægterne – og det er rimeligt nok, at der bliver gnavet lidt af på kassebeholdningen (den er på 105.000 kr.) Bestyrelsesmøder har kostet godt 4.000 kr. – efter opfordring på sidste generalforsamling lidt mere end i fjor, og julefrokosten og sommerudflugten har fået relativt store tilskud.  Et mindre overskud fra tidligere rejser bliver muligvis brugt under den kommende Kina-rejse. Men principielt holder vi rejser og de øvrige arrangementer adskilt, fordi en del medlemmer aldrig deltager i rejser.

Nye vedtægter – gammelt navn
Vedtægtsfornyelsen blev motiveret af formanden:
De hidtidige vedtægter var ret lapidariske – de nye sikrer, at bestyrelsen ikke kan gå af i samlet flok, navnet forkortes til ”Journalisternes Veteranklub”, fordi det er mere mundret og ikke alle Kreds 1-journalister bor i København, og bestemmelserne om kontingentbetaling strammes lidt.

Der blev foretaget nogle mindre rettelser i teksten, men et forslag om gebyr for rykning blev afvist, og det samme blev et andet forslag om automatisk at ophæve medlemskabet, hvis kontingentet kom for sent. Kassereren forbeholdt sig retten til at være menneskevenlig og sagde, at ”der kan være mange grunde til, at folk ikke får betalt til tiden”. Og for resten var der ved nytår kun 4 restanter – og 2 havde betalt siden da.

Næstformanden foreslog navneændring til Journalisternes Seniorklub,  men fik kun støtte af 11 af deltagerne, så navnet ”Journalisternes Veteranklub” står fast i vedtægtsforslaget (der blev endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling 12. april)

Niels Peter Arskog takkede klubben fra Kreds 1, som nu følger vores eksempel og laver flere arrangementer. Dem opfordrede han folk til at besøge.