Man kan godt være seriøs uden at være akademiker

20110527 Veteran Ditlevsen 043b

Søren Ditlevsen har arbejdet ihærdigt på planer for et dansk nyhedsmagasin. Han viste et prøvetryk på et møde med veteranerne 25. maj 2011 og tilstod: Det har nok kostet mig 200 kr. pr. nummer, fordi jeg kun skulle have trykt så få. Men forlagsfolk siger også, at det vil koste for meget at udgive det i et stort oplag. Og det er egentlig en skam.

Ditlevsens magasin var nemlig en eksamensopgave til en cand. comm.-eksamen i journalistik fra RUC, og han siger, at der klart må være en læsergruppe til et blad om samfundsemner, der ikke skrives akademisk for akademikere.

Vi har selvfølgelig Weekendavisen, men 58 pct af dens læsere har mindst en kandidatgrad, og dens genemsnitlige lix-tal er – i hvert fald, da Ditlevsen lavede sin undersøgelse – på 46 (altså svært læselig med mindre man er vant til at læse faglitteratur). Så er der “Ræson”, hvis lix er helt oppe på 52 – eller klart vanskeligt akademisk sprog.

Men overfor det står, at når man spørger danskerne om deres interesse for emner som dansk politik, international politik og samfundsøkonomi, så er der over 40 pct. af dem, der siger, at de er meget eller ret interesserede.

Der blev diskuteret livligt om læsevaner – og redaktørvaner. Og Søren Ditlevsen fik en del eksemplarer af det hedengangne NB med hjem – og en forklaring fra et øjenvidne på, hvorfor bladet måtte lukke allerede efter 46 numre: NB købte de dyreste journalister og havde næsten ingen kontrol med udgifterne, så hvert enese eksemplar kom til at koste 4 kr. i fremtilling – men prisen var kun 3 kr.                                  CS