Midt i en krisetid: ”Stiften” går frem

IMG_1630

Per Westergaard fortalte om sin succes med bladdrift på Fyn, bl.a. cafemøder kun for fuldt betalende abonnenter. Foto: Annette Hartung

Fyens Stiftstidende i Odense er en oplagsmæssig succes. I modsætning til de øvrige dagblade, kan ”Stiften” notere en oplagsfremgang på 0,7 procent. Alle de andre – med undtagelse af Helsingør Dagblad – melder om større eller mindre fald i deres oplag år efter år. Gennemsnitlig falder dagbladenes oplag med 8 procent om året!

Den melding kom chefredaktør Per Westergaard fra Fyens Stiftstidende med til de 17 veteraner, der var stået tidligt op tirsdag den 14. maj 2013 og havde taget tog eller bil til Odense for at høre om bladdriften på Fyn. Her hersker der i Fynske Medier et tæt samarbejde mellem Stiftstidende og Fyns Amts Avis fra Svendborg. Der er fælles lokalredaktioner flere steder, bl.a. i Faaborg.

Nye ideer i journalistikken
Nøgleordet er ”konstruktiv journalistik”. ”Vi har vendt udviklingen ved at redefinere journalistikken”, fortalte Per Westergaard. ”Konstruktiv journalistik har ikke noget at gøre med den udskældte positive journalistik. Vi tager et emne op og beskriver det og supplerer artiklen, bl.a. med hvordan man andre steder i landet har løst det pågældende problem eller ved at tale med eksperter. Tanken er at bringe debatten videre, og disse artikler får et ’løsningsstempel’ på teksten.”

Per Westergaard understregede, at det ikke havde været nemt at få bladets journalister med på tanken. ”I den journalistiske selvforståelse handler det om en grundlæggende kritisk holdning”. Mange frygtede mikrofonholderi og medløberjournalistik. Men det har ikke været tilfældet, og journalisterne er med på tanken i dag. Det skal være en god historie for læserne og ikke for journalisten. Det handler om at have respekt for læserne.”

Debatmøder for abonnenter
En anden forklaring på oplagsfremgangen er en nyskabelse, ”Cafe Stiften”, hvor læsere, der betaler den fulde pris for deres abonnement, kan deltage i debatmøder på bladet. Møderne holdes en gang om ugen, og hver gang er der adskillige spalters foromtale. Det skaber interesse, så ”Stiften” ind imellem bliver nødt til at skrive folk på venteliste. Alt fra politiske emner til havens røgt og pleje bliver diskuteret på disse møder. Alle på bladet kan byde ind med ideer, og hvis det kniber, så lægger chefredaktøren lidt pres på.

Fynske Medier udgiver to dagblade og har 567 medarbejdere, heraf 160 journalister. Omsætningen er på 574 mio., og i 2012-regnskabet var der et underskud på ca. 50 mio. kr. på grund af ekstraordinære afskrivninger. ”Stiften” ejes af en fond med en stor egenkapital. ”Derfor var underskuddet ikke et stort problem”, fastslog Per Westergaard afslutningsvis.

Efter besøget på Fyens Stiftstidende gik turen til kulturcentret ”Brandts Klædefabrik” med rundvisning i presse- og fotomuseet.                                     Niels Bjørn Hansen