Smuttur til en landsdel
der koster os ½ mia kr. om året

Egon Clausen1

Formand Nikolaj Ifversen byder sin gode gamle kollega på P1 i mange år,
Egon Clausen, velkommen. Fotos: Børge Egelund Jørgensen

Et halvt hundrede medlemmer var på rejse i Sydslesvig i et par timer 25. september 2014. Ikke en fysisk rejse, naturligvis, men en fortælling som appetitvækker til Veteranklubbens efterårstur 7.-11.oktober 2014.

Egon Clausen3

Fortælleren var Egon Clausen, der har trawlet Slesvig-Holsten igennem i 3 år og samlet sine indtryk (og stærke meninger!) i bogen ”I grænselandet. Rejsebreve fra Sydslesvig”. Egon Clausen holder af landsdelen og dens mennesker. Men han er samtidig kritisk. Sydslesvig får ½ mia. kr. om året i støtte fra den danske stat. Er det pengene værd? De går bl.a. til:
– danske skoler, der ikke mindst besøges af tyske elever, fordi undervisningskvaliteten er høj
– danske museer, hvor der i snit kun er 3½ person på besøg pr. dag
– danske kirker med 24 præster, selv om menigheden kun tæller 6.000 (det svarer i Danmark kun til 2 præstestillinger)
– og til den berømte danske højskole Jaruplund, hvor undervisningen er på – engelsk!
Spørgsmålet er altså, om vi skatteborgere nord for grænsen får valuta for pengene, som i øvrigt medfører voldsomme skænderier mellem de dansksindede, fordi alle grupper slås for deres.

(Læs videre på side 2)