Man har et standpunkt…

Jens_Otto_Krag_696011a[1]b

Jens Otto Krag levede i to verdener, fortalte hans gamle kampfælle. Fotos: Finn Hillmose

Kjeld Olesen trak fuldt hus til sit foredrag om
Jens Otto Krag på den tidligere statsministers 100-årsdag

Fremtidens Danmark.
Det røde Kabinet.
OMS’en.
Helhedsløsningen.
Medlemskabet af EF.

Det var de store forandringers tid, da Jens Otto Krag var statsminister og førstemand i dansk politik i syv år i 1960-erne og 70-erne. En af hans håndgangne mænd, tidligere forsvars- og udenrigsminister Kjeld Olesen, tegnede den 15. september 2014 på Krags 100-årsdag et nuanceret portræt af den socialdemokratiske leder, som han betegnede som den største politiske skikkelse i Danmark i det 20. århundredes sidste halvdel – på højde med Stauning i århundredets første halvdel.
Over 100 havde tilmeldt sig, og ”Bethesda”s mødesal var myldrende fuld af spørgelystne journalistveteraner. Mange af tilhørerne havde kendt Jens Otto Krag personligt, og adskillige andre havde været i berøring med ham i faglig sammenhæng. For en hel del af dem var det vinkler på deres egne journalistiske historier, Kjeld Olesen kunne berette om.
(Læs videre på side 2)