Vi lever i ”interessante tider”
på kanten af 3. verdenskrig?

Rachlin.2

Foto: Peter Høvring

Hvor bevæger verden sig hen i øjeblikket? Står vi over for ”den 2. kolde krig”- eller endnu værre: Er vi på randen af en 3. verdenskrig? Spørgsmålene blev stillet under mødet i Veteranklubben 14. marts 2017 (over 100 deltagere!) med Samuel Rachlin – og hans svar var, at alt er så uforudsigeligt lige nu, at det ligner forstadiet til en 3. verdenskrig. Faren har ikke været større siden Berlin-murens fald og Sovjets sammenbrud. Rachlin citerede det kinesiske ordsprog: ”Gid du må leve i interessante tider” – ordene  er ikke ment som et fromt ønske, men tænkt som en forbandelse, og lige nu beskriver de verdens tilstand.

20170314_152733-001

Fotos: Claus V. Jakobsen

Vi er på én og samme tid ramt af terror, fake news, wikileaks, politisk populisme, Brexit, en Trump, en Putin, en Erdogan, en Marie le Pen – alt sammen i overraskende konstellationer, der gør alt mere uforudsigeligt. Med overtagelsen af Krim varslede Putin en ny verdensorden, hvor han viste, hvad han kan, og at han vil genskabe Stor-Rusland for enhver pris. Det er vigtigt ikke at dæmonisere Putin, men tankevækkende, at Rusland har støttet Marie le Pens valgkamp med 11 mio. euro, og at russiske hackere påvirkede valgkampen i USA ved at bryde ind i demokraternes server. At destabilisere andre demokratier kan styrke Rusland og vise verden, at den er en stormagt, som bruger 30% af sit bruttonationalprodukt på militær. Men de 30% skal ses i forhold til, at Rusland økonomisk er en lilleputstat på linje med Holland, trods det store landareal, naturrigdomme og en befolkning på 143 mio. Kan Putin reformere sit land og skabe mere demokrati? Det er tvivlsomt. Hans system er et såkaldt ”styret demokrati”, som han har stået i spidsen for i 17 år – og måske stiller han op til 6 år mere ved valget næste år. Hele Ruslands historie viser, at det er svært at regere. Måske var 1917-revolten et udtryk for de bedste hensigter. Men det mislykkedes og blev til ”et kommunistisk helvede”, og hjemme som ude har russerne tradition for at slå hårdt ned, som det skete i Østtyskland i 1953 og senere i Ungarn og Tjekkoslovakiet. Det er blevet sagt, at forsøg på at reformere Rusland har samme virkning som at give en indsprøjtning i et træben! 20170314_144124-002 Samuel Rachlins fortælling var ikke kun om de store politiske linjer, men også om hans personlige baggrund – født i Sibirien i 1947 og flyttet til Danmark som 10-årig, da det lykkedes hans forældre – med statsminster H.C. Hansens hjælp – at slippe ud af Sibirien, som de var forvist til fra Litauen. Rachlin har en dansk mor og en litauisk far, der solgte heste. I 1939 opholdt de sig i Europa, senest i Sverige, og moderens intuition sagde, at dér skulle de blive. Men faderen mente, at der var sikkert i Litauen, og med moderen grædende under hele rejsen flyttede de tilbage, men blev tvangsflyttet til Sibirien i 16 år, før de i 1957 fik lov at komme til Danmark. Samuel Rachlin brugte sin egen historie til at sige, at hans mors intuition var bedre end faderens akademiske skøn, og at vi alle kan være blinde for vores samtid og for, hvad der netop nu er farligt i USA, Rusland, Tyrkiet osv Måske skal der kun et mindre teknisk uheld til den store katastrofe, en 3. verdenskrig, sådan som det var lige ved at ske i Rusland i 1983, hvis ikke en general havde manet til besindighed, da der skulle trykkes på knappen til at affyre atomraketter. Til alt held lykkedes det ham at forvisse sine omgivelser om, at de mistænkelige genstande på radaren ikke var fjendtlige fly, men andre, helt uskadelige naturfænomener…                                   bej 20170314_141636-00120170314_141654-001