De ældres stærke fortaler

Når Bjarne Hastrup fortæller, kan man ikke andet end lytte til et menneske, der både er engageret og særdeles klar i mælet.

Ældre Sagens stifter, Bjarne Hastrup, 72 år, var i overmåde behageligt lune, da han den 20. september på Journalisternes Veteranklubs møde i Bethesda fortalte om sit arbejde. Bjarne Hastrup er adm. direktør i den organisation, der er Danmarks største forening. Han fortalte, at Ældre Sagen i dag tæller 832.000 medlemmer. Der er meget at holde styr på, og Bjarne Hastrup energiske beretning om foreningens mange udfordringer viste tydeligt, at det har han også styr på.

I 2017 havde Ældre Sagen over 800 pressehenvendelser, og i år forventer han, at tallet vil øges til et sted mellem 900 og 1000 pressehenvendelser. Fra medlemmer kommer der næsten 40.000 henvendelser.

”Vi er proaktive og skal være opsøgende og tager initiativer til en række ting. Vores pressetelefon er åben 24-syv. Det er min telefon også,” lød det fra Bjarne Hastrup. ”Pressen skal betjenes – også hvis det drejer sig om en kilden sag. Heldigvis er vi for det meste the good guy!”

De mange udfordringer, Ældre Sagen dagligt skal tage stilling til, kræver en god organisation. Den har Bjarne Hastrup opbygget sammen med en række kompetente medarbejdere, der i dag tæller omkring 130 fastansatte. Inden alle de forskellige emner og forslag – det være sig af både praktisk, økonomisk og lovmæssig art – sendes ud fra Ældre Sagens kontorer, er det hele ifølge Bjarne Hastrup gennemarbejdet, dokumenteret og checket.

”Vi sender altid forslag om forbedringer for de ældre til samtlige partier. Vi er ikke partipolitiske og favoriserer aldrig én bestemt politiker eller ét bestemt parti frem for et andet. For en forening som Ældre Sagen med så mange medlemmer, er det vigtigt, at ét parti ikke fremhæves fremfor et andet.”

Ung organisation
Ifølge Bjarne Hastrup er de vigtigste årsager til 30 års succes i Ældre Sagen – som trods navn og målgruppe – er en ret ung organisation: ”Vi har en god sag og medlemsfordele. Vi tænker i behov og fremtid og viser handlekraft. Der er medlemsaktiviteter landet over og betydningsfulde netværk. Vi taler også til folks følelser. Ved at vise handlekraft gør vi noget ved problemer. Med dokumentation og en vidensbank opnår vi troværdighed. Vi gør dygtigt brug af medier. For mange er vi en attraktiv samarbejdspartner. Et stort personligt engagement for ’sagen’ findes blandt frivillige og medarbejdere.

Den kommende finanslov har også Ældre Sagens interesse. Bjarne Hastrup fortalte, at arbejdsstyrken forventes i de næste 20 år at stige med ca. 250.000 personer. Heraf vil trefjerdele være over 65 år. Alene udgifterne til efterløn er faldet fra ca. 23,5 mia. kr. i 2008 til skønnet 11,3 mia. kr. i 2018 – dvs. mere end en halvering. Seniorerne yder således et helt afgørende bidrag til den stærke danske økonomi både nu og i årene fremover.

Ældre Sagen og Bjarne Hastrup slår derfor fast, at Danmark har råd til at yde en værdig behandling, pleje og omsorg til svækkede ældre og til en ordentlig og rimelig folkepension. 

Demens
Herefter oplyste Bjarne Hastrup om den lange række af sager, som Ældre Sagen gennem årene har taget sig af, og om andre der er vigtig for tiden. Det gælder ikke mindst demens, som rammer flere og flere mennesker.

”Danmark skal gå forrest og være et demonstrationsland på demensområdet. Ældre Sagen ønsker at skabe et demensvenligt Danmark, hvor alle personer med demens, deres pårørende og personalet har et værdigt liv og et godt arbejdsmiljø, hvor de aldrig er alene med demens.  I 2015 skal andre lande rette blikket mod Danmark, når de søger inspiration til demensindsatsen.”

Ringer fra Christiansborg
Når Bjarne Hastrup fortæller, kan man ikke andet end lytte til et menneske, der både er engageret og særdeles klar i mælet. En stor del af Ældre Sagens succes gennem årene skyldes uden tvivl Bjarne Hastrups personlige indsats. Hans fremtoning og fortælleglæde overfor Journalistveteranerne viste overskud. Ældre Sagens kerneområder med udfordringer og spørgsmål til forbedrede forhold for den ældre del af befolkningen bliver også flittigt hørt af politikerne på Christiansborg.

Gennem årene har Bjarke Hastrup skaffet sig personlige kontakter til snart sagt gud-og-hvermand af beslutningstagere og politikere, som jævnligt ringer til ham i privaten i lejligheden overfor Christiansborg for at bede ham komme over med det samme med uddybende forklaringer på spørgsmål.

”Når jeg skal optræde i pressen, beder jeg altid om at komme ind i studiet. Det virker meget bedre, end hvis seerne ser mig stå på en mørk mark og meget hurtigere mister interessen og ikke hører efter. Pressearbejdet har givet os nye udfordringer. I konkurrence med sociale medier er det sværere at opnå synlighed.”

Bjarne Hastrup betonede videre, at viden, netværk og handlekraft samt neutral partipolitik er vigtig. Alt Ældre Sagens materiale, som altid er dokumenteret, sendes til samtlige partier.

”Vores stramme økonomistyring er samtidig et nej tak til skandaler. Det kan ikke nytte noget, hvis vi i Ældre Sagen ikke har orden i regnskaberne. Dygtige medarbejdere har udviklet programmer, som gør det muligt at følge organisationens regnskab nøje. Hver dag popper regnskabet op. Det ser jeg hver dag efter arbejdstid. Og det er heldigvis i orden.”

Referat: ke

Ældre Sagen

Ældre Sagen er en forening, der arbejder for at forbedre forholdene for ældre i Danmark. Foreningen er stiftet 14. oktober 1986 på initiativ af fonden Ensomme Gamles Værn. Bjarne Hastrup er medstifter, og har siden været foreningens eneste direktør.
Ældre Sagen er en frivillig organisation med lokale afdelinger og over 19.000.
Ældre Sagen står samlet for ca. 56.000 arrangementer om året.