En sand europæer
… med hjertet på rette sted

Frankrigs ambassadør i Danmark, François Zimeray, i Musiksalonen, hvor 60 Veteraner var tilstede. Foto: Peter Høvring.

Frankrigs ambassadør i Danmark, François Zimeray, i Musiksalonen, hvor 60 Veteraner var tilstede. Foto: Peter Høvring.

Udenlandske ambassadører er generelt ikke kendte i den brede danske offentlighed. En undtagelse er Frankrigs ambassadør i Danmark, François Zimeray, som siden sin tiltrædelse i 2013 har markeret sig ved at være synlig både i medierne og i forbindelse med den lange række af arrangementer, han jævnligt deltager i. Især blev der lagt mærke til ham i januar 2015 umiddelbart efter terrorangrebene på det satiriske ugemagasin Charlie Hebdo i Paris på et efterfølgende møde i Krudttønden i København. Her var ambassadøren indbudt som taler og oplevede på nærmeste hold den tragiske skudepisode. Senest blev ambassaden vist overalt på tv, i aviser og på de sociale medier i forbindelse med prins Henriks bisættelse. Facaden på Den franske Ambassade på Kongens Nytorv i København var prydet med en stor poster med et portræt af prins Henrik. 

Ambassadør François Zimeray åbnede tirsdag den 27. februar porten ind til Den franske Ambassade for Journalisternes Veteranklub i det rigt udsmykkede Thottske Palæ. Palæet danner dagligt rammen om ambassadørens bolig og ambassadens kontorer samt repræsentationslokaler.
For en gangs optrådte ambassadøren ikke kun som vært for møde mellem betydende repræsentanter for organisationer, virksomheder og politikere. Til os skulle han fortælle om sit liv og virke i Danmark, hvor han nu på femte år residerer i et usædvanlig smukt og historisk palæ opført i slutningen af 1600-tallet. Søhelten Niels Juel har boet i det Juel’ske palæ, som senere skiftede navn, da slægten Thott overtog ejerskabet. Palæet har siden været beboet af både den tyske og italienske legation. Fra 1920 var ejendommen udlejet til Udenrigsministeriet som bolig og repræsentationslokaler for det franske diplomati, og fra den 1. januar 1930 fik palæet status som fransk ejendom og domicil for Frankrigs ambassade i Danmark.

Gobeliner fra Versailles
Veteranklubbens møde fandt sted i Musiksalonen, der er en af de tre stilfulde saloner på første sal, som vender ud mod Kongens Nytorv. François Zimeray startede på fransk iblandet danske ord og sætninger –  den danske hygge blev nævnt – hvorefter han fortsatte på engelsk.
61 stole beklædt med rød velour var sat frem i stilfulde rækker i Musiksalonen – ti flere end vi oprindelig havde fået lov til at komme og besætte. En kæmpemæssig gobelin prydede det meste af den ene væg. Et imponerende vægtæppe med sin egen historie. François Zimeray fortalte, at rummets tre gobeliner i fordums tid befandt sig på Versailles-slottet. Siden har franske museer løbende indkøbt kunstværker, porcelæn, malerier og møbler m.m., som derefter fordeles til franske ambassader rundt omkring i verden. Det var også tydeligt, at ambassadøren foruden at være stolt over ambassadebygningen og indretning sætter pris på sit ophold i Danmark. Så meget at han har fået forlænget perioden som ambassadør i Danmark.

Foto 2 fransk

Ambassadøren foran Musiksalonens store gobelin vævet i 1700-talet. Gobelinen har tidligere prydet slottet i Versailles. Foto: Peter Høvring.

Design i verdensklasse
”Danmark er et lille land sammenlignet med Frankrig. Men landet og danskerne har meget at byde på, som andre kan lære af,” lød det fra Zimeray. ”I har design i verdensklasse og spændende kultur, som påvirker resten af Europa og verden. Danskerne har jeg oplevet som åbne og venlige mennesker, og Danmark er i dag en vigtig del af Europa. I Frankrig lægger man mærke til, hvad der sker i Danmark. Sammenslutningen af de europæiske lande har haft en gavnlig indflydelse handelsmæssigt samt de fælles regler, der gavner de enkelte lande og deres borgere. Den situation skal vi gøre meget for at bevare. De senere års uroligheder i Mellemøsten og Afrika har givet enorme flygtningestrømme. Disse mennesker skal sluses ind i samfundet, og det er en vanskelig og stor opgave i en tid, hvor tendenser til intolerance vokser. Vi skal gøre en indsats for at bevare det Europa, som er skabt gennem forhandlinger, tillid og fælles mål.”

Individet tæller
For François Zimeray drejer det sig ikke om, hvorvidt mennesker er mørke eller lyse i huden, om de bærer slør eller hvilken tro de tilhører.
”Det er individet – det enkelte menneske – som tæller. Det er de mennesker, vi skal forholde os til. Ingen er bedre end andre. Hvis man ser på, hvorfra påvirkninger kommer i dag, er det ikke som i tidligere tider, hvor forskellige store strømninger fra et land kunne brede sig og få stor betydning. I dag kommer påvirkningen fra USA. Her ligger Silicon Valley. Herfra startede den kæmpemæssige it-udvikling med computere, mobiltelefoner og tablets, som siden har bredt sig til hele kloden. Og nu alle er afhængige af it,” sluttede den franske ambassadør, som derefter slog over til sit modersmål med et merci og tak til deltagerne for at lytte på. Nu havde han talt rigeligt engelsk denne eftermiddag.

Foto 3 fransk

Formand Nikolaj Ifversen siger takker og overrækker en guillotine à saucisson. Foto: Annette Hartung.

Veteranlubben takkede for besøget med en guillotine til ambassadøren – eller helt præcis en ”guillotine à saucisson”, altså ”pølse-guillotine”.

Referat Karen Fredslund Ellegaard