Var det skjult kamera?

Thomas Ubbesen fortalte til 75 fremmødte i Veteranklubben om hippieruten. Foto: Nikolaj Ifversen.

 

Den 61-årige journalist og forfatter Thomas Ubbesen stillede sig i 2017 op ved Frihedens Station i Hvidovre for at ”tomle” sig til Indien på ”hippieruten”, som han 40 år tidligere havde gjort. Bilerne drønede forbi. Nogle bilister lavede grimasser eller gav ham fuck-fingeren. Den eneste bil, der efter en time stoppede, var et ramponeret køretøj med to unge piger af anden etnisk herkomst bag rettet. ”De troede, at jeg var med i skjult kamera. Derfor stoppede de”, fortalte Thomas Ubbesen til de ca. 75 deltagere i Veteranklubbens møde onsdag den 21. november. Han fik et lift, og blev sat af 11 km længere fremme ved tilkørslen til Sydmotorvejen, men nåede alligevel Berlin ud på natten. 

Historien om pigerne er med i hans bog ”Gensyn med hipppieruten”, som var udgangspunkt for foredraget i Veteranklubben 21. november. Han rejste i 2017 på ”low budget” gennem Europa, Mellemøsten og endte i Indien. ”dengang for 40 år siden havde jeg 6.000 kr. med til 8 til 9 måneders rejse”, fortalte Thomas. ” Det skulle derfor være så billigt som muligt denne gang  for at genopleve primitive hostels eller en enkelt grøftekant. Tanken var at komme tæt på de lokale folk og tale med dem”. 

For 40 år siden var det nemmere at krydse grænser. I dag skal man søge visum, og det kan være en besværlig proces. Men i  Teheran lykkede det endelig for  Ubbesen at få et visum til endestationen –  Indien.
Al kontakt med familien var han afskåret fra under rejsen. Smartphonen blev hjemme. ”Det var en kold tyrker, men efter fire-fem dage have jeg vænnet mig til det og var begyndt at tænke igen”, understregede Thomas Ubbesen. Smartphonen er nu udskiftet med en mere enkel model. 

I Tyrkiet tog han til udkants-Tyrkiet – byen Kar, hvor der var iskoldt. Her blev han inviteret til middag på en damerestaurant, hvor kvinder stod for det hele. På restauranten talte han med en studerede om Tyrkiets leder, Erdogan, som havde ”stjålet demokratiet”, og de var enige om, at en stor gruppe tyrkere gerne ville af med ham. Hvad skulle de gøre? ”Civil ulydighed”, foreslog Thomas. Borgerkrig nytter ikke noget. 

Det er svært i et kort referat at yde Thomas Ubbesens foredrag fuld retfærdighed. Men han blev til sidst spurgt om, hvordan han kunne bevare sit gode humør, når han havde set al den elendighed og kummerlige forhold, bl.a. i Indien, hvor luftforureningen er uhyggelig høj. ”Jeg tror på det gode i mennesket” sluttede Thomas Ubbesen.                                                                                                                                               nbh

Thomas Ubbesen rejste i 2017 på ”low budget” gennem Europa, Mellemøsten og endte i Indien.