DR’s ”vagthunde” om sprog og etik

(3) DR BYEN, 13.02.2014

I DR-Byen bliver besøgende budt velkommen af kunstværket ”Receiver”, som med sine antenner er 19 m højt, og skabt i rustfrit stål, der er poleret så blankt, at DR-Byen spejler sig i det. Den tyske kunstnergruppe Inges Idee står bag værket. Foto: Bent Paulsen                    Øvrige fotos: Børge Egelund Jørgensen

Millioner af danskere holder øje og øre med Danmarks Radio, og 2 er særligt opmærksomme, for de er ansat af DR som professionelle ”vagthunde”. Den ene, Martin Kristiansen, vogter over sproget. Den anden, Jacob  Mollerup, over etikken. 20. februar 2014 fortalte de i DR-Byen 90 veteraner om deres arbejde.

Martin Kristiansen har siden 2009 været  DR’s sprogredaktør. Dermed har han det overordnede ansvar for DR’s sprogpolitik, som i kontrakten med Kulturministeriet er beskrevet sådan: “At bevare og videreudvikle det danske sprog, så seere, lyttere og brugere oplever et korrekt og forståeligt dansk”.
(Læs videre på side 2)