Den bedste hjælp
er menneskelig varme

Hygum (1)

Da Helle Bygum for fire år siden forlod TV-Avisen, trådte hun ind i en helt ny og barsk verden. Hun blev offerrådgiver i Hovedstadens Røde Kors. Og i en uge hver måned går hun konstant rundt med åben telefon for at være klar til at hjælpe folk i krise.
26. februar 2014 fortalte Helle Bygum i ”Bethesda” 40 af sine veterankolleger om tilværelsen som frivillig hjælper. De rødternede duge i ”Veterancafeen” stod i klar modsætning til de voldsomme problemer, Helle Bygum nu arbejder med. Alligevel kalder hun sin nye tilværelse for “det mest livgivende i mange år”.
(Læs videre på side 2)