Kom til Veteranklubbens ordinære generalforsamling

Hermed indkaldes til Veteranklubbens ordinære generalforsamling

Torsdag den 2. maj 2024 kl. 14

i Bethesda, Rømersgade 17, København K.

Som optakt til generalforsamlingen er det lykkedes os at få Lisbeth Knudsen til at komme og analysere mediernes situation. Lisbeth behøver næppe større introduktion….er der én, der ved noget om danske medier, så er det hende.

Klokken 15.30 begynder selve generalforsamlingen med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Bodil Kofoed.

2) Formanden aflægger beretning

3) Kassereren aflægger revideret regnskab (vedhæftet)

4) Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

5) Forslag til kontingent for efterfølgende kalenderår. Bestyrelsen indstiller uændret

     kontingent på 300 kr årligt.

6) Valg af formand. Helle Bygum er villig til genvalg.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer:

     Annette Hartung er på valg. Villig til genvalg.

     Peter Hertz er på valg. Genopstiller ikke.

     Lucas Engell, der er suppleant, foreslås valgt som ordinært bestyrelsesmedlem.

8)  Valg af suppleanter:

     Terkel Spangsbo er villig til genvalg

     Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Jens Peter Skaarup.

9)  Valg af bilagskontrollant:

     Bestyrelsen foreslår genvalg af Marcel Buttrup.

     Som suppleant for bilagskontrollanten foreslås Kaj Spangenberg genvalgt.

10) Eventuelt

Her kan du se vores Årsregnskab 2023

Fuldmagt: Et medlem kan give møde ved fuldmagt, som skal være skriftlig. Elektronisk fuldmagt er gyldig og sendes til Karen Ellegaard (ellegaard@news2.dk).

Ingen kan afgive mere end én stemme foruden sin egen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 18. april 2024. De skal sendes til formanden hby@live.dk

Velkommen – også med ledsager (som dog ikke har stemmeret).

Venlig hilsen bestyrelsen

Helle Bygum, formand

Peter Hertz, næstformand

Annette Hartung, kasserer

Karen Fredslund Ellegaard, sekretær

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Erik Schnettler, Peter Kay, Henrik Kaufholz, Lucas Engell og Terkel Spangsbo.

TILMELD DIG HER

    Dit navn (skal udfyldes)

    Din e-mail (skal udfyldes)

    Kommer du med ledsager?

    Evt. besked