”Aldrig i pressehistorien
har så mange læsere
haft så få trykkere
at takke for så mange aviser”

IMG_0021For de gamle journalister, der husker hvordan et helt bladhus begyndte at ryste, når der blev meldt trykstart, gav det nok et stik i hjertet, da de så og hørte en af Dansk AvisTryks store rotationer gå i gang og i løbet af få minutter være oppe på fulde omdrejninger. Ca. 100 tons papir bliver dagligt rullet gennem maskinerne i dette Danmarks største avistrykkeri med bopæl i Glostrup. Det daglige output af aviser og blade når op mellem 850.000 og 1 million eksemplarer. Og der bliver i timen leveret to gange 85.000 aviser til pakkeriet. To trykkere og en trykkeriarbejder er al den bemanding, der skal til pr. presse. Om det er broadsheet, tabloid eller et hvilket som helst andet format, om det er med indstik eller om det skal være en blanding af formater, så magter det mægtige apparat det hele.

!cid_2Praktisk taget alt – og det med streg under alt – er automatisk. Styret af komplicerede computerprogrammer som sørger for, at udskydningen af sider er rigtig og at farvemætningen er optimal. Og hvad der er nok så imponerende bliver trykpladerne automatisk færdigbehandlet, når først PDF-filerne fra bladhusene er sendt, og så er de klar til at blive monteret på cylindrene.

Skal der rettes lidt på farverne, sker det også fra computerskærme – ikke noget med en mand der skal ud og dreje på små skruer i maskinen. Og de fire farver flyder direkte fra otte meter høje tanke som hver rummer 13 tons farve.

Hvor hurtigt kan I så levere en færdigtrykt avis? lød spørgsmålet. Og svaret: Når den sidste side skal af sted fra bladhuset (og det hvad enten det ligger på Rådhuspladsen eller for den sags skyld på den anden side af kloden) så går der 30 minutter, fra send-knappen bliver trykket på redaktionen til de første pakkede og bundtede aviser ligger på lastbilen til videre distribution.

!cid_1Med Svend Togsverd og Flemming Pedersen på rundtur gennem Danmarks største avisfabrik fik en snes veteraner en stor oplevelse af en verden, der er grundigt forandret fra dengang der var bly, typografer og “fingrene væk fra satsen”- besked. Og så alligevel en lille genoplevelse af gamle dage: Den herlige torden af rotationsresse.                  
if