Desillusioneret

Poul Wathne

Poul Wathne, ingeniør med senere cand.pæd. og merconom-uddannelser, har beskæftiget sig med ulands-problemer de sidste 30 år og gør det stadig, nu som underviser i crosscultural management og som aktiv i støtte til mindre virksomheder i Tanzania. Og han synes bestemt ikke, han er nogen succes. Tanzania blev set som et ønskemål for den socialdemokratiske udviklingsmodel, men er, med Wathnes ord, i dag præget af råkapitalisme og total korruption. Det fortalte han Veteranklubbens medlemmer 29. november 2010.

Hans bedømmelse af nogle af de projekter, han har været med til, går på, at landbrugsprojekter ikke skaber levedygtige landbrug, at skoleprojekter begunstiger den herskende klasse – og hvis de unge går videre, giver uddannelsen dem ikke noget job, medmindre de udvandrer, hvad de så gør i 50 pct af tilfældene. Hans konklusion er, at Europa har tabt Afrika på gulvet, mens kineserne overtager hele indflydelsen. Kulturen i afrikanske og arabiske lande er sådan, at så længe der er mulighed for at få penge ude fra, sætter man ikke selv noget i gang, så på en måde har ulands-bistanden skadet modtagerlandene.

Det eneste, man med fornuft kan gøre, er at være med til at skabe virksomheder og dermed job til de snart 50 pct af afrikanerne, der er flyttet væk fra landsbyerne til de bylignende områder.
cs