Kvinder, flere læsere
og en god økonomi

Fra underskud til overskud
Weekendavisens oplag er på 45.000, og den skrives af 32 medarbejdere. ” De skriver om emner, som de ved noget om og interesserer sig for”, fastslog Anne Knudsen.”De får ikke besked på at dække dette eller hint. De bestemmer selv og skal selv tage ansvaret. Det er selvfølgelig ikke noget paradis, og ikke alle kan holde ud at arbejde på den måde. Redaktører og medarbejdere diskuterer og filer løbende på historierne. Og udtryk som den lange eller den  korte bane vil jeg ikke se i min avis”.
Anne Knudsen, der er uddannet som antropolog, blev chefredaktør i 1998. Da hun blev adm. dir. i 2000, havde avisen et underskud på 7 mio. kr. I 2012 var det vendt til et overskud på 13,5 mio. kr. ”En turnaround uden at tyrannisere folk”, sagde chefredaktøren.

Papiret tjener pengene
”Avisen har flest kvindelige redaktører, og det er ikke, fordi vi går efter kvindelige chefer, men fordi de er de dygtigste. Jeg får af og til henvendelser, hvor man beder om at få udpeget kvindelige repræsentanter til udvalg eller kommissioner – så siger jeg, at dem kan de hente i Skelbækgade”!
Anne Knudsen understreger, at Weekendavisen dækker hele det politiske spektrum, og ”vi har ikke nogen partipolitisk dagsorden. Avisen skal være et forum for det borgerlige demokrati”.
Der var som sædvanlig stor spørgelyst efter foredraget. Om hjemmesider og netmedier sagde hun bl.a.: ”Det er stadigvæk papiret, der tjener pengene. Ikke nettet”.
                                                                   Niels Bjørn Hansen
Fotos: Finn Hillmose

Anne Knudsen, Weekendavisen (3)b

Anne Knudsen, Weekendavisen (4)